Länsiulapanniemen ulkoilureitin suunnitelmaa on parannettu

Länsiulapanniemeä käsittelevässä verkkotilaisuudessa sai esittää suunnittelijoille kysymyksiä ulkoilureitin suunnitelmista ja kertoa näkemyksiään. Uudessa suunnitelmassa on monia hyviä tarkennuksia.

Lauttasaari-Seura on tyytyväinen moneen Länsiulapanniemen uudessa suunnitelmassa olevaan tarkennukseen. (Kuva. Katja Pesonen)

TEKSTI Marja Lahtinen

Helsingin kaupunki esitteli Länsiulapaniemen ulkoilureitin suunnitelmaa verkossa toteutetussa asukastilaisuudessa 10. joulukuuta. Uudessa suunnitelmassa on hyviä tarkennuksia ja se vastaa nyt hyvin Lauttasaari-Seuran kaava kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän polustolle asettamia tavoitteita.
Webinaari oli varsin onnistunut ja hyvä tapa järjestää asukastilaisuus. Kysymyksiä pystyi hyvin esittämään esityksen aikana erillisellä kommentointipalstalla ja niihin annettiin myös vastauksia.
Pyöräily herätti paljon keskustelua ja toivottiin sen selvää kieltämistä. Kaupunki on kuitenkin ottanut positiivisen viestinnän kannan ja laittaa opastauluihin mieluummin suosituksia kuin selkeitä kieltoja, sillä sen mielestä kieltoja ei kuitenkaan noudateta. Myös reitillä olevien portaiden toivottiin estävän pyöräilyä. Aiheeseen ollaan valmiita palaamaan myöhemminkin, jos pyöräilystä tuntuu aiheutuvan haittaa.

Ulkoilureitin käyttäjämäärän arveltiin reitin rakentamisen myötä kasvavan, mutta toisaalta nyt ennakoidaan Lauttasaaren ja Koivusaaren asukasmäärään lisääntymisen myötä Länsiulapanniemen kulutuksen kasvavan.
Maastossa reitin varrella olevat punaisella maalilla tehdyt merkinnät puissa ja kivissä kuvaavat vain reitin kulkua, puita ei ole tarkoitus kaataa. Tosin tämä taitaa olla kyllä ylioptimistista.
Polun leveyttä on kritisoitu, mutta sitä ei olla muuttamassa. Reitti sovitetaan paikoin kapeampana paikalla kasvavien puiden ja kivien väliin. Louhintoja ei tehdä eikä avokalliolla reittiä rakenneta. Pintamateriaalista ei ole vielä lopullista päätöstä, mutta todennäköisimmin se on kivituhkaa.
Itärannalla oleva, Takaniemenlahden puolella oleva rantapolku on tarkoitus jättää nykyiselleen. Sitä ei rakenneta eikä myöskään maisemoida piiloon. Vieraslajeihin kiinnitetään huomiota ja ehdotus talkoista otettiin kaupungin puolelta positiivisesti vastaan.

Puuportaat kiinnitetään samaan tapaan kuin muillakin luonnonhoitoalueilla isompia jälkiä jättämättä eikä kalliota ole tarvetta louhia. Kalliolla kulkua ovat ohjaamassa muun muassa istuimina toimivat kivipaadet.
Seuran historiatyöryhmän toivottiin olevan yhteydessä suunnittelijoihin opastauluteksteistä ja kiitettiin jo saadusta täydentävästä informaatiosta. Historiakohteita ei tämän projektin myötä kuitenkaan erityisemmin kunnosteta, vaan niitä pyritään lähinnä varjelemaan enemmältä kulumiselta ja eroosiolta.
Seuraavaksi suunnitelma etenee nyt annettuine kommentteineen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Rahat polulle on varattu ensi vuoden budjetissa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi syksynä lintujen pesimäajan jälkeen ja se tehdään pienellä kalustolla olemassa olevia väyliä hyödyntäen.

Tapahtuman tallenne löytyy jouluaattoon asti löytyy täältä.