Länsiulapanniemen ulkoilureitin suunnittelu alkoi

Kaupunkiympäristölautakunta halusi, että Länsiulapanniemen ulkoilureitin suunnittelu tehdään yhteistyössä Lauttasaari-Seuran kanssa. Seura vaatii reitiltä luonnonmukaisuutta.

Näin Länsiulapanniemen ulkoilureitti kulkisi. Karttapohjana on käytetty asemakaavakarttaa. (Kartta: Marja Lahtinen)

TEKSTI Katri Penttinen

Lauttasaari-Seuran kaavoitus- liikenne- ja ympäristötyöryhmä lähetti viime vuoden lopulla kaupungille ehdotuksen Länsiulapanniemen ulkoilureitiksi.

“Reitin suunnittelu on jo aloitettu ja suunnittelijaksi on valittu konsultti”, kertoo Lauttasaaren puistoalueista vastaava kaupungin maisema-arkkitehti Paula Hurme.

Suunnitelma tehdään tämän vuoden kuluessa ja rakentaminen alkaa ensi vuonna. Ensi vaiheessa järjestetään maastokävely.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta linjasi maaliskuun kokouksessaan, että reittiä tulee suunnitella   yhteistyössä Lauttasaari-Seuran kanssa. Lautakunnan mukaan reitti ja sen kalusteet tulee sovittaa herkkään maastoon. Reitille ei tule valaistusta eikä talvikunnossapitoa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnontilaisen kaltainen rantametsä sekä avokalliot. Kaupunkiympäristölautakunnan linjaukset ovat kaavoitustyöryhmän ehdotusten mukaisia.

Seuran ehdotus

Länsiulapanniemessä on useita arvokkaita lintu- ja kasvikohteita, geologisesti merkittäviä alueita ja suojeltavia luonto – ja lepakkoalueita. Alueella on kesämajoja, poliisien majan sauna, invalidien sauna, HKL:n sauna ja sen yhteydessä oleva kesäkahvila sekä HKL:n mökkikylän venelaiturit, joita vuokrataan. Tykkikalliolla on uimaportaat.

Kaavoitusryhmän mielestä reitti tulee toteuttaa kunnostamalla kevyesti olemassa olevia polkuja enintään metrin levyiseksi väyläksi. Rakentamisen tulee tapahtua ilman louhintaa, täyttöä ja puiden kaatamista. Luonnonmaisema kalliomuodostelmineen on säilytettävä ja suojeltavat kohteet on säilytettävä luonnonmukaisena.  On myös tarpeen antaa erityisiä kaavamääräyksiä ja täsmentää kesämaja-alueita koskevia asemakaavamääräyksiä. Tavoitteena on kaikille avoin merellinen kansanpuisto, jossa yleinen ja kesämajojen yksityinen virkistyskäyttö ovat tasapainossa.

Lauttasaari-Seuran kaavoitustyöryhmässä reittiä suunnittelivat Marja LahtinenChristina LindenRiitta Elf ja Katri Penttinen. Ryhmä kävi useita kertoja suunnittelualueella ja osa kävi tutustumassa myös Harakan luontopolkuun.

Seuran vaatimukset ulkoilureitille

  1. Luonnonmukainen, suunnitellaan nykyisille poluille
  2. Kaikki rannat ovat luonnonrantoja, rantaan ei tarvitse päästä joka paikassa.
  3. Ympäröivää luontoa ei saa tuhota, kallioita ei rikota.
  4. Ei hiekkapolkuja
  5. Poluilla ei talvikunnossapitoa eikä valaistusta
  6. Poluilla ei sallita maasto- eikä polkupyöräilyä
  7. Arvokkaat kasvikohteet ja arat maisema-alueet on suojattava matalin aidoin
  8. Tarvittaessa lankkupolkuja ja portaita ja opasteita kalliopinnoille.