Länsiväylän osayleiskaavan suunnittelun alustava aikataulu – valtuustoon vuonna 2025

Kaupungin tähtäimessä on Länsiväylän alue pohjoisessa Lauttasaaressa.

TEKSTI Pete Suhonen

Kaupunki on aloittanut Länsiväylän alueen osayleiskaavan valmistelun. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa todennäköisesti jo ensi tammikuussa. Kaavaluonnoksen arvioidaan olevan valmis vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla. Alustavan aikataulun mukaan kaavaehdotusta tähdätään vuoden 2024 puoliväliin. Tarkistettu kaavaehdotus valmistuisi valtuuston päätettäväksi vuoden 2025 alkupuolella. Asukkaat saavat lausua mielipiteensä kaavasta sen valmistumisen eri vaiheissa.

Vaiheistuksen tiedot perustuvat Lauttasaari-Seuran ja kaupungin tämän päiväiseen tapaamiseen Punaisella Huvilalla. Tapaamisessa haettiin yhteistä ymmärrystä hyvästä vuorovaikutuksesta kaupungin ja asukkaiden välillä osayleiskaavan valmistelussa. Kaupungin suunnitelmia valottivat johtava yleiskaavasuunnittelija Saija Miettinen ja yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula. Mukana oli myös Jätkäsaari-seuran edustajia.