Länsiväylän osayleiskaavan viitesuunnitelmat myöhässä

Kaupungin tarjouspyynnön mukaista Lauttasaaren suunnittelualuetta. Mahdolliset meritäyttöalueet ulottuisivat Maamonlahdesta Nackapuiston tasalle.

TEKSTI Pete Suhonen KUVAT Helsingin kaupunki

Länsiväylän osayleiskaavaan liittyvät Lauttasaaren pohjoisosan ja Salmisaaren liikenne- ja viitesuunnitelmat myöhästyvät kuukausikaupalla.

Alun perin suunnitelmien piti valmistua tammikuun lopussa, mutta johtavan yleiskaavasuunnittelija Saija Miettinen-Tuoman mukaan valmista on vasta toukokuussa. Vielä helmikuun puolivälissä kaupunki lupaili suunnitelmia nähtäville maaliskuuksi. Viivästys johtuu Miettinen-Tuoman mukaan ilmenneistä lisäselvitystarpeista. Viitesuunnitelmatöiden maankäyttö- ja liikenneratkaisuista saadaan lähtötietoja myöhemmin käynnistettävälle Länsiväylän ympäristön liikenneselvitykselle.

Salmisaareen on suunniteltu kerrosalaa 300 000–400 000 k-m2, joka perustuu pääosin meren louhetäytöille Salmisaaren luoteispuolella. Kaupungin tarjouspyynnön mukaan alueelle suunnitellaan ”tehokas ja tiivis urbaani kokonaisuus” pohjautuen D- ja A-satamatunnelivaihtoehtoihin. Esimerkiksi 5 000 asukkaan Koivusaareen kerrosalaa olisi tulossa noin 290 000 k-m2.

Vielä Länsiväylän ympäristön skenaariovaiheessa Lauttasaareen haarukoitiin kerrosalaa 330 000–380 000 k-m2. Kaupunkiympäristölautakunnan viimekeväisen päätöksen mukaan Länsiväylän ympäristön osayleiskaavassa rakentamisen painopiste on kuitenkin osoitettava Salmisaareen. Samalla päätettiin, ettei Lauttasaaren luonnonrannoille osoiteta täyttöjä.

Lauttasaaren viitesuunnitelmatyöt toimittaa Tengbom arkkitehdit, Salmisaaren suunnitelmat Arkkitehtitoimisto Harris-Kijsik.

Kuvassa Helsingin kaupungin tarjouspyynnön mukaista Salmisaaren suunnittelualuetta, jossa näkyvät laajat meritäytöt Lapinlahden suulla.