Länsiväylän skenaariot kaikkien kommentoitavaksi

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelualueen asukkaista 84 prosenttia asuu Lauttasaaressa. (Kartta: Helsingin kaupunki)

TEKSTI Katri Penttinen

Helsinki on valmistellut neljä skenaarioluonnosta Länsiväylän ympäristön osayleiskaavaan. Skenaariovaihtoehdot esiteltiin skenaariotyöpajassa 22. elokuuta. Kaupungin perustamaan sparrausryhmään kuuluu neljätoista asukasta Helsingin eri alueilta. Maanantain tilaisuudessa paikalla oli kaksitoista sparrausryhmän jäsentä. Heistä viisi oli lauttasaarelaisia.

Työpajan materiaali oli vielä osin keskeneräistä. Ryhmä pohti skenaarioiden vahvuuksia ja heikkouksia ja esitti niihin kehittämismahdollisuuksia. Virkahenkilöstö viimeistelee skenaariot muun muassa näiden kommenttien perusteella. Skenaariot tulevat julkiseen kommentointiin syksyn aikana.

Kaikki skenaariot olivat hyvin yleispiirteisiä. Skenaarioihin on laskettu uudisrakentamisen kerrosalamäärä. Sen perusteella voi arvioida Lauttasaaren ja Salmisaaren asukasmäärän lisääntymistä.

Muut skenaarioissa tarkasteltavat muuttujat ovat Länsiväylän tieratkaisu, satamatunnelin suuaukon sijainti sillan itä puolella, uusien rakentamisalueiden laajuus ja sijoittuminen, liikennejärjestelmäratkaisu sekä viher- ja virkistysverkoston suuret linjat. 

Liikennejärjestelmäratkaisun eri vaihtoehtoina ovat moottoritie, katu ja Länsiväylän vieminen tunneliin.

Sparrausryhmän viimeinen kokous pidetään lokakuun lopulla. Osayleiskaavaksi valittavasta skenaariosta päättää kaupunkiympäristölautakunta.

Kirjoittaja on sparrausryhmän jäsen.