Länsiväylän varren viihtyisät paikat kartalle

Kaupungin kyselyn tuloksia. Punaisella paikat, jotka koetaan viihtyisiksi. Sinisellä paikat, jonne ei saisi rakentaa. Kyselyyn tuli vajaa 200 vastausta. Kyselyyn sai vastata kuka tahansa.

TEKSTI Katri Penttinen

Länsiväylän osayleiskaavavalmistelun alussa tehdyn karttakyselyn alustavat tulokset esiteltiin kaavan sparrausryhmälle toukokuussa. Kyselyyn tuli 196 vastausta. Vastaajien mielestä Lauttasaaren alueen ominaispiirteinä painottuivat eniten merellisyys/luonto ja rantareitti ja toisaalta väyläympäristö ja liikennemelu. Kyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle ankeita tai turvattomia paikkoja, joita pitäisi kehittää, sekä paikkoja, jotka he kokevat viihtyisiksi ja säilyttämisen arvoisiksi. Samoin pyydettiin karttamerkintöjä paikoista, jonne voisi tai ei pitäisi rakentaa. Alustavien tulosten mukaan Länsiväylän varsi näyttäytyi ankeana. Ranta-alueille ja Pyrkälle ei pitäisi rakentaa.

Sparrausryhmä teki toukokuun tapaamisessaan SWOT-analyysin kaavan tarkastelualueen nykytilanteen vahvuuksista ja heikkouksista sekä siitä, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia alueella 2030–2040 luvulla olisi.  Elokuussa ryhmä saa myös kommentoitavakseen tarkastelualueesta virkamiestyönä työstettyjä skenaariovaihtoehtoja. Ryhmän viimeisessä tapaamisessa työstetään ryhmän johtopäätökset.

Sparrausryhmä valittiin henkilöistä, jotka ilmoittivat siihen kiinnostuksensa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kyselyssä. Ryhmä koostuu eri-ikäisistä ja hyvin eritaustaisista asukkaista. Ryhmä sparraa suunnittelijaa, tuo lisätietoa kyselyn tuloksiin ja asukasnäkökulmaa kaavan valmisteluun. Ryhmä ei tee päätöksiä eikä suunnitteluratkaisuja. Seuraavat ryhmän tapaamiset ovat elokuussa ja lokakuussa.

Osayleiskaavan valmistelun keskeinen vaihe on skenaariosta päättäminen. Virkakunnan ehdotus valittavaksi skenaarioksi tuodaan kaupunkiympäristölautakuntaan joko loppusyksyllä tai ensi vuoden alussa, jolloin lautakunta päättää, miltä pohjalta kaavaa valmistellaan. Tarkastelualue voidaan tarvittaessa jakaa osa-alueiksi. Tavoite on, että kaava hyväksyttäisiin jo kuluvan valtuustokauden aikana vuonna 2025.