Lapset kouluun autotietä pitkin

Koululaiset kulkevat sisään ja ulos portista joka avautuu autotielle.

Koulu on alkanut Vattuniemen ala-asteen koululla. Sen kulkureitti aiheuttaa kuitenkin huolta vanhemmissa. Vattuniemenkujan puolelta kuljetaan päiväkotiin, mutta koululaiset kulkevat Köysikujan kautta. Köysikujalla on runsaasti liikennettä ja katu päättyy suureen parkkitaloon minkä lisäksi liikennettä aiheuttavat Köysikujalla oleva päiväkoti sekä kaupungin tuetun asumisen yksikkö. Lasten kulku kouluun ja sieltä pois tapahtuu siis ajoradan kautta, jossa ei ole koulun puolella kevyen liikenteen väylää saati rajattua aluetta kouluun kulkeville.

Projektipäällikkö Jukka Tarkkala kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelusta kerto heidän seuraavan tilannetta kesään asti.

”Kaikki kadulla autolla liikkuvat ovat alueen asukkaita tai lapset ovat päiväkodissa tai koulussa. Eli läpiajoa ei ole. Liikenneympäristö on tuttu ja kotikadulla ei kukaan kaahaa. Ajoneuvoliikenteen puolesta ei siis ole tarvetta järjestää jalankulkijoille tai pyöräilijöille mahdollisuutta ylittää katua esimerkiksi suojatien avulla. Kadun voi ylittää tarvittaessa missä kohtaa tahansa”, hän sanoo.

”Käymme toki paikan päällä myös myöhemmin tekemässä liikennelaskentaa. Tarvittaessa Köysikujalle voidaan rakentaa töyssy samassa yhteydessä, kun muut alueen liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet toteutetaan ensi kesän aikana.”

Hän kehottaa vanhempia muistuttamaan lapsia turvallisen liikkumisen perusasioista.

”Kännykkä taskuun, heijastin roikkumaan, katso vasemmalle-oikealle-vasemmalle, sulje koulun käyntiportti takanasi. Jos lapset kokevat olonsa turvattomiksi, meidän olisi hyvä saada siitä tietoa. Faktat auttavat aina eli kannattaa kerätä vaaratilannerekisteriä.”

KP