Lauttasaarelaiset haluavat suoran bussilinjan

Erityisesti Vattuniemeläiset ovat tyytymättömiä liityntäliikenteeseen, ilmenee Lauttasaari-Seuran tekemästä liikennekyselystä. Kyselyllä selvitettiin muutoksia, joita metroliikenteeseen siirtymisestä on seurannut. Kysely oli vastattavissa Lauttasaari.fi -sivustolla 25.1.-11.2.2018 ja siihen tuli 1481 vastausta. Kyselyllä selvitettiin tyytyväisyyttä Lauttasaaren joukkoliikenteen nykytilaan.

Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia on tyytymättömiä joukkoliikenteen nykytilanteeseen Lauttasaaressa. Osuus heijastele vastaajien matkustusajoissa tapahtuneita muutoksia, sillä 43 prosenttia kertoi matkustusaikansa pidentyneen vuodenvaihteen muutoksien jälkeen.

Metroasemien läheisyydessä liikenneyhteydet ovat pääosin parantuneet metron myötä, sillä 306 vastaajaa kertoi käyttävänsä vain metroa ja heistä jopa 92 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteen nykytilaan.

Postinumeroalueella 00210 eli Vattuniemessä lähes 70 prosentilla asukkaista matka-aika on pidentynyt, suurimmalla osalla yli 10 minuuttia. Postinumeroalueella 00200 matka-aika on pidentynyt vain 22 prosentilla kyseisen alueen vastaajista. Kun tuosta otetaan vain metroa käyttävät vastaajat pois, kasvaa tuo luku 43 prosenttiin.

Peräti 82 prosenttia vastaajista haluaisi suoran linjan Lauttasaaresta Helsingin keskustaan. Halutuin linjaus oli Vattuniemestä, sitä vaati 64 prosenttia vastaajista. Vastaajille parhaimmiksi päätepysäkeiksi osoittautuivat Rautatieasema ja Kamppi. Linjalle 21 HSL:n kaavailema uusi päätepysäkki Eirassa oli vasta viidenneksi suosituin vaihtoehto.

Kyselyn tulokset esiteltiin HSL:lle 6.3.2018. Heidän mielipide on edelleen, ettei uusia suoria linjoja voi vetää keskustaan. Lauttasaari-Seuran kaavoitus, liikenne- ja ympäristötyöryhmä aikoo lähestyä linjan saamiseksi vielä Helsingin kaupunginhallitusta. Tapaamisessa tuli ilmi, että HSL seuraa liityntäliikenteen aikatauluja ja tekee niihin tarkistuksia, jotta ruuhka-aikoina Vattuniemestä pääsisi kuuden minuutin vuorovälein metroasemalle.

Kyselyn kaikki tulokset ovat tässä Lauttasaari-Seuran_liikennekyselyn_tulokset.pdf