Lauttasaarelaiset tyytyväisiä joukkoliikenteeseen

Lauttasaarelaiset antoivat saaren joukkoliikenteelle arvosanaksi 4. (Kuva: Katja Pesonen)

Lauttasaarelaiset ovat tyytyväisiä saaren joukkoliikenteeseen. Tämä paljastuu HSL:n syksyllä 2020 tekemästä tutkimuksesta.

Kun HSL kysyi syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksessa joukkoliikenteen yleisarvosanaa, 90 prosenttia lauttasaarelaisista vastaajista antoi 1-5 asteikolla arvosanaksi keskimäärin 4. Tutkimuksessa Lauttasaari on jaettu kahteen osaan postinumeroiden mukaan, 00210 alueeseen eli Vattuniemeen ja 00200 eli muuhun Lauttasaareen.

Vattuniemessä joukkoliikenteen arvosanaksi annettiin 4,06, muualla Lauttasaaressa 4,15. Liikennevälineittäin katsottuna tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat. Verrattuna vuoden 2019 syksyyn, joukkoliikenteen käyttäjät olivat kaikissa liikennevälineissä entistä tyytyväisempiä liikenteen täsmällisyyteen.

HSL teetti tutkimuksen koronapandemian vuoksi kuitenkin tavallista suppeampana. Kyselyyn vastasi noin 9 000 asiakasta, kun syksyllä 2019 vastaajia oli noin 28 000. HSL myöntää, että tämä voi heijastua tuloksiin.

KP