Lauttasaarelaiset vastustavat merentäyttöjä ja puolustavat viheralueita

Lauttasaarelaiset haluavat säilyttää nykyiset viher- ja virkistysalueet saaren pohjoisosissa. Merenrantojen täytöt saavat saarelaisilta jyrkän tuomion. Nämä tiedot käyvät ilmi Lauttasaari-Seuran kyselystä, joka toteutettiin viime marraskuussa.

Vain 9,6 prosenttia lauttasaarelaisista on kyselyn mukaan valmiita hyväksymään merenrantojen täyttämisen asuntorakentamista varten. Nykyisiä luonnollisia ranta-alueita arvostetaan siis erittäin yksituumaisesti. Yhtä vankka tuki on Lauttasaaren pohjoisen alueen virkistys- ja viheralueilla. Näitä alueita ovat Laukkaniemen puisto, Nackapuisto, Lemissaari, Kotkavuori ja Koirakivenniemi. Noin 93 prosenttia seuran kyselyyn vastanneista haluaa säilyttää nämä alueet nykyisellään.

Helsingin kaupunki suunnittelee yleiskaavassa Lauttasaaren rakentamista suurelta osin kantakaupunkimaisen tiiviiksi alueeksi. Lauttasaaressa ei näytä olevan kannatusta tälle ajattelulle. Vain runsas yhdeksän prosenttia vastaajista toivoo saaren rakentamista kantakaupunkimaiseksi. Ylipäänsä alueen voimakasta tiivistämistä kannattaa vain noin 14 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Työpaikkojen ja toimitilojen säilyttäminen saarella sai kyselyssä vastakaikua: noin 69 prosenttia on sitä mieltä, että työpaikkojen säilyminen alueella olisi tärkeää.

Yleiskaavaan liittyvistä kysymyksistä kaupunkibulevardit jakavat mielipiteitä. Hieman yli 50 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että kaupunkibulevardi ei ole Lauttasaaren kannalta myönteinen ratkaisu. Hieman vajaa kolmannes näkee kuitenkin bulevardin myönteisenä. Tämä kysymys oli selvästi vastaajille vaikea, sillä noin 17 prosenttia ei osannut määritellä kantaansa kysymykseen. Muissa kysymyksissä epätietoisten määrä oli vähäinen.

Lauttasaari-Seuran kysely toteutettiin marraskuussa nettikyselynä. Kysely antaa suuntaa Lauttasaari-Seuran toiminnalle. Kyselyyn osallistuneet edustivat saaren eri osissa asuvia ja eri ikäryhmiä melko hyvin.

Kyselyyn vastasi 212 henkilöä. Vastanneista noin 20 prosenttia oli Lauttasaari-Seuran jäseniä. Kyselystä tiedotettiin Lauttasaari-lehdessä, seuran nettisivuilla ja Facebookissa sekä lauttasaarelaisissa FB-ryhmissä (Laru-liike, Lauttasari elää).

Seuran kyselyyn liittyi useita muitakin kysymyksiä, joiden vastauksiin voi tutustua PPT-tiedostona tässä linkissä