Lauttasaarelaisten liikennejärjestelyt on turvattava

Lauttasaari-Seura tulee lähestymään HSL:n johtoa, jotta Lauttasaaren liikenne saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin metron alituksen peruunnuttua. Lauttasaarelaiset eivät saa joutua kärsimään Länsimetron ja HSL:n tekemistä virheellisistä päätöksistä.

HSL:n hallitus on valtuuttanut toimitusjohtaja Suvi Rihtniemen ryhtymään toimenpiteisiin metroa korvaavan bussiliikenteen järjestämiseksi. Korvaava liikenne joudutaan järjestämään suorahankintana ilman kilpailutusta. Näin sen hinta nousee korkeammaksi kuin se olisi muuten ollut. (RE)