Lauttasaarelaisten pelko kävi toteen – kaupunginvaltuusto hyväksyi Koivusaaren suunnitelmat

Lapio maahan ja kauha mereen? Koivusaaren suunnitelmista väännetään seuraavaksi hallinto-oikeudessa.

TEKSTI Pete Suhonen

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Koivusaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen äänin 75–10.

Kaavan perusteella Koivusaari kasvatetaan 27 hehtaarin ruoppauksin ja 18 hehtaarin meritäytöin lähes kolminkertaiseksi. Pelkät merityöt kestävät kaupungin arvion mukaan kuusi vuotta. Tekosaarelle on tarkoitus rakentaa asunnot 5 000 asukkaalle. Koivusaaren arvioidaan olevan valmis joskus 2030-luvun puolivälin jälkeen.

Kokouksessa suunnitelmien palauttamista valmisteluun mittakaavan pienentämiseksi esitti RKP:n Björn Månsson. 

Lauttasaarelaisista Mia Nygård-Peltola (kok.) sekä varavaltuutettuna kokoukseen osallistunut Eeva Kärkkäinen (kesk.) kannattivat kaavan palauttamista. Nasima Razmyar (sd.) ja varavaltuutettuna kokoukseen osallistunut Sirpa Asko-Seljavaara (kok.) olivat palautusehdotusta vastaan.

Kyytiin paljon ponsia 

Asian käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin neljä pontta.

Mia Nygård-Peltola: “Valtuusto hyväksyessään kaavan, edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laskea Koivusaari -hankkeen hiilineutraalisuustase hankkeen alussa.”

Otso Kivekäs (vihr.): “Selvitetään mahdollisuudet vaiheistaa Koivusaaren toteutusta siten, että liittymäratkaisu toteutetaan myöhäisessä vaiheessa, jotta toteutustavasta on mahdollisuus neuvotella mikäli valtio osoittaisi siihen halukkuutta.”

Sirpa Asko-Seljavaara: “Koivusaaressa ei ole kaupungin kaikkia lähipalveluja tarjolla, joten valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta tutkimaan, onko tarvetta lisätä  palveluiden mitoitusta Lauttasaaressa kuten mm. terveys-, koulu-, kirjasto-, liikuntapalvelut, joiden tarve alueella lisääntyy.”

Eva Biaudet (r.): “Valtuusto pyytää selvittämäään mahdollisuudet  merkittävästi lisätä Koivusaaren rantojen luonnonmukaisuutta ja rantojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta eri ihmisryhmille, siten että niistä tulee mahdollisimman  elävät  ja  monikäyttöiset.”

Vääntö jatkunee oikeusasteissa

Koivusaaren asemakaavasta luettaneen lakia vielä hallinto-oikeudessa, mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessakin. Helsingin kaupungin massapäällikkö Mikko Suominen arvioi elokuun lopussa Lauttasaari-lehdelle, että ruoppaukset alueella voisivat alkaa aikaisintaan vuonna 2023 oikeuskäsittelyjen vuoksi. Myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämistä vesi- ja ympäristöluvista väännettäneen hallinto-oikeudessa.

Kaavan käsittelyn yhteydessä Lauttasaari-Seura ehti vedota kaupunkiympäristölautakuntaan ja kaupunginhallitukseen kaavan palauttamiseksi valmisteluun. Maanantaina samalla asialla oli Helsingin luonnonsuojeluyhdistys.  Valtuutettuihin vedonneen yhdistyksen mukaan Koivusaaren kaava muun muassa vaarantaa kestävän kehityksen, hyvän asuinympäristön ja loukkaa yleistä etua.

Toissa vuonna toteutetun Lauttasaari-barometrin (Taloustutkimus) mukaan 88 prosenttia lauttasaarelaisista vastustaa meritäyttöjä asuinrakentamista varten.

Kaupunginvaltuuston kokouksen tallenteen voi katsoa tästä linkistä.

Lue myös! Ruoppausten ja meritäyttöjen suunnitellut aikataulut ja alueet

ARTIKKELIIN LISÄTTY HYVÄKSYTYT PONNET (9.9. klo 6.55).

ARTIKKELIA KORJATTU: Korjattu hyväksyttyjen ponsien määrä ja poistettu Petrus Pennasen ponsi, jota ei hyväksytty (12.9.).