Lauttasaaren kaavaillassa paljon uutta tietoa ja aikatauluja

Lauttasaaren kaavaillassa ilmeni, että Vattuniemenkuja 4:n nykyinen rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi rakennus koulua ja päiväkotia varten. Kohteen kaava muutetaan yleisten rakennusten kortteliksi 590 oppilaan koululle ja 210 hoitopaikan päiväkodille. Asemakaavan muutos pyritään käsittelemään siten, että rakennustyöt aloitettaisiin jo kesällä 2018. Valmista pitäisi olla 2019-2020 vuoden vaihteessa. Nykyisen rakennuksen purkulupa on jo vetämässä. Vattuniemeen laaditaan yhtenäiset suunnitteluperiaatteet, koska alueen useat kiinteistöt ovat tehneet käyttötarkoituksen muutoshakemuksen ja vireillä on useita rakennusten korotushankkeita. Hankkeiden osoitteet löytyvät liitteenä olevasta aineistosta.

Suunnitteluperiaatteista järjestetään ideointityöpaja asukkaille ja muille osallisille 11.10.2017. Periaatteet on tarkoitus tuoda kaupunkiympäristölautakuntaan maaliskuussa 2018. Periaatteissa käsitellään kaikki Vattuniemen kehittämisen ja tulevan asemakaavoituksen peruslinjaukset. Katajaharjun ja Lauttasaaren lounaisosan rakennuskieltoa jatkettiin elokuussa kahdella vuodella. Lautakunta edellytti, että kahden vuoden kuluessa alueelle laaditaan yhtenäiset periaatteet rakennusten korottamiselle ja täydennysrakentamiselle ja arvokkaiden kohteiden suojelulle. Alueelle tehdään uusi asemakaava ja sen ehdotus on tarkoitus tulla käsittelyyn vv. 2020 – 2021.
Koivusaaren asemakaava ehdotus on tarkoitus valmistua joulukuussa 2018 ja tarkistettu asemakaava elokuussa 2019. Yleiskaavan toteuttamissuunnitelmaan ei ole tämän hetken tiedon mukaan tulossa Länsiväylän bulevardisointi.
Kaavaillan järjestivät Lauttasaari-Seura ja Helsingin kaupunkiympäristötoimiala. Tilaisuudessa apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoi valtuustostrategiasta.  Paikalla oli kuusi virkamiestä asemakaavoituksesta ja yksi tilapalveluista. Koivusaari-Lauttasaari tiimipäällikkö Mikko Reinikaisen pitämä esitys löytyy tästä: LAUTTASAARI-Seuran_tilaisuus_14.9.2017.pdf