Lauttasaaren kartano ehdolla Euroopan kulttuuriperintöpalkinnolle

Lauttasaaren kartanon alue on eurooppalaisen historian helmi. (Kuva: Pyry Kantonen)

Lauttasaaren kartanon restaurointi- ja muutoshanke on mukana kisaamassa Euroopan kulttuuriperintöpalkinnosta 2020. Euroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnot jaetaan yhdistetysti vuosittain ansiokkaille kulttuuriperintöä säilyttäville hankkeille.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, parantaa sen arvostusta ja myös kannustaa sen varjelemiseen. Kartanon muodonmuutosta pidetään ansiokkaana työnä, jossa on suojeltu arvokasta historiaa ainutlaatuisella tavalla.

Koneen Säätiö osti Lauttasaaren kartanon rakennukset Helsingin kaupungilta vuonna 2015 restauroidakseen tyhjillään olleen päärakennuksen säätiön käyttöön ja luodakseen kokonaisuudesta Helsinkiin uuden tieteen ja taiteen keskuksen. Punaisen huvilan tilat kunnostettiin ja muutettiin tiede- ja taidekahvilaksi, Lauttasaari-Seuran toimistotilaksi ja säätiön residenssiasunnoksi. Kartanon puutarhan säilyneet osat restaurointiin, muutoin puutarha ennallistettiin sekä sovitettiin uuteen käyttöön.

Palkinnot jaetaan European Heritage Congressin yhteydessä järjestettävässä palkintojuhlassa, joka järjestetään tavallisesti alkukesällä.

KP