Lauttasaari-Seura: Lauttasaaren tarvitaan kuplahalli – sijoitusta tulee selvittää edelleen

Kuplan voi saada Ruukinlahteen vain kaavamuutoksella tai poikkeamispäätöksellä. Poikkeamisen erityinen syy voi olla tontin tarkoituksenmukainen käyttö. Kuvassa Hernesaaren kuplahalli. (Kuva: PPJ)

Lauttasaari-Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmän sekä kaavoitus-liikenne- ja ympäristötyöryhmän mielestä Lauttasaareen tarvitaan kuplahalli. Ryhmät ovat tehneet kaupunkiympäristölautakunnalle esityksen, jossa pyydetään lautakuntaa selvittämään kuplan sijoittamismahdollisuudet uudestaan. Seuran mielestä sen ensisijainen paikka on Ruukinlahden puisto. Vaihtoehtoinen paikka voisi olla Pajalahden puistossa oleva hiekkakenttä. Seura uskoo, että hyvällä tahdolla kentällä nykyisin järjestettävien toimintojen yhteensovittaminen hallin kanssa ja liikenteelliset seikat ovat ratkaistavissa. Seura ehdottaa myös, että puistosuunnitelmaa muutettaisiin siten, että sen kenttäratkaisu mahdollistaisi talvikuplahallin sijoittamisen. Puistosuunnitelmaa ei tulisi lukita ennen kuin kuplahallille on löydetty paikka, missä asemakaavaa voitaisiin muuttaa kuplan sallivaksi.

Ehdotus perusteluineen: Esitys kaupunkiympäristölautakunnalle Ruukinlahden puisto ja kuplahalliasiassa