Lauttasaaren terveyskeskus Kamppiin?

Helsinki on sijoittamassa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksensa Kamppiin. Myös Lauttasaaren terveys- ja hyvinvointipalvelut siirtyisivät sinne. Uudelle keskukselle on etsitty paikkaa pitkää. Nyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että keskukselle rakennettaisiin kokonaan uudet tilat Sähkö- ja Autotalon väliin Kampin metroaseman sisäänkäynnin päälle. Ne olisi tarkoitus ottaa käyttöön helmikuussa 2023.

Terveyskeskustoiminnan lisäksi terveys-ja hyvinvointikeskukseen sijoittusi psykiatria- ja päihdevastaanottotyötä, nuorten ja aikuisten sosiaalityötä ja fysioterapiapalveluja.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen on tulossa uudenlainen toimintamalli ja sitä tukevat muuntojoustavat tilaratkaisut. Toiminta sijoittuu viiteen maanpäälliseen kerrokseen. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäyntikerroksessa sijaitsevat yhteiset aulapalvelut, ilmoittautumisautomaatit sekä vastaanotto- ja toimenpidetiloja. 3.−6. kerrokseen sijoittuvat vastaanottohuoneet, ryhmä- ja kokoustilat, keskitetyt toimenpidetilat ja taustatyöskentelytilat. Kellarikerroksessa on pukutiloja, teknisiä tiloja ja jätehuoltotilat.

Keskustan terveysasemapalvelut on mitoitettu noin 140 000 asukkaan väestömäärälle. Etelän alueella Kampinmalmin ja Lauttasaaren peruspiirien väestömäärän on ennustettu kasvavan noin 6800 asukkaalla vuodesta 2017 vuoteen 2022 mennessä ja 8600 asukkaalla vuoteen 2026 mennessä.

Keskukseen voi laskennallisesti sijoittua 3-4 terveysaseman palvelut. Näiden terveysasemien työntekijät sijoittuisivat monialaisiin tiimeihin. Tämä tarkoittaisi yhteensä noin 56 lääkäri ja hoitaja –työparia sekä lisäksi muita ammattiryhmiä. Mahdollisia Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskkseen  tukeutuvia peruspiirejä olisivat Vironniemi, Ullanlinna, Kampinmalmi, Taka-Töölö, Lauttasari ja Reijola. Näiden alueiden väestöennuste on 138 300 asukasta vuoteen 2026 mennessä.

Tarvepäätöksen asiassa tekee SOTE-lautakunta, asia on päätettävänä sen kokouksessa 2.5.2017. Hankkeen alustava tavoiteaikataulu on: Suunnittelun kilpailuttaminen, hanke- ja toteutussuunnittelu, asemakaavan muutos 2017- /2019; Rakentaminen 2020-2022; Tilojen käyttöönottoon, varustamiseen ja kalustamiseen varataan noin 4 kk, toiminnan käynnistyminen 2/2023 mennessä.

Tarveselvitys löytyy täältä Keskustan_terveys-_ja_hyvinvointikeskus_Tarveselvitys__20042017.pdf.