Lyk lopettaa lähiopetuksen ensi viikoksi – lue koko tiedote

Lykissä opiskelut hoituvat ensi viikolla etänä. (Kuva: Katja Pesonen)

Keskipäivällä saapuneen Wilma-viestin mukaan Lauttasaaren yhteiskoulu sulkee lähiopetuksensa 16.–20. maaliskuuta väliseksi ajaksi. Viestin mukaan opetus tullaan järjestämään etäyhteyksillä. Perusteeksi koulu ilmoittaa vallitsevan terveystilan huomioimisen ja  ylioppilaskirjoitusten aikataulun tiivistäminen.

Hieman kello 16:n jälkeen Lyk julkaisi tiedotteen, jonka voit lukea alta.

“Lauttasaaren yhteiskoulu sulkee lähiopetuksen tänään kello 16.00, jonka jälkeen koulua ylläpidetään etäopetuksen keinoin ajanjaksolla 16.3.-20.3.2020. Tämä on koulun sisäinen päätös ja se tehtiin, jotta ylioppilaskirjoitukset saataisiin turvattua. Ylioppilastutkintolautakunta antoi tänään määräyksen tiivistää tutkintokerran loput kokeet pidettäväksi ensi viikon aikana. Koulussamme ei kirjoiteta saamea, joten ma 23.3. koulu jatkuu lähiopetuksena normaalisti. Tästä tiedotamme myöhemmin uudestaan.

Etäopetukseen siirtyminen koskee sekä lukiota että peruskoulua. Peruskoululaisille opetuksen järjestäjä tarjoaa koululounaan. Se järjestetään siten, että oppilas voi tulla koululle käymään ja ottaa ruokalan ovelta valmiiksi pakatun eväspakkauksen mukaansa. Jotta valtaisalta hävikkiruoan määrältä vältyttäisiin, huoltajia pyydetään ilmoittamaan luokanohjaajalle Wilma-viestillä, tuleeko lapsi hakemaan lounaan koululta. Muille emme valmista lounasta turhaan.

Miten etäopetus järjestetään ja mitä se tarkoittaa?

Olemme velvoittaneet opettajat laittamaan opetusryhmilleen Wilman tuntipäiväkirjaan kullekin lukujärjestykseen merkitylle oppitunnille tunnin aiheen, käsiteltävän kappaleen ja tunnin aikana ja kotiläksyinä tehtävät tehtävät. Oppilas noudattaa ohjeita ja etenee kirjan ja annettujen muiden materiaalien avulla opinnoissaan. Olemme ohjeistaneet oppilaita ottamaan tänään koulukaapeistaan kaikki oppikirjat ja vihkot kotiin, jotta opiskelu sujuu jouhevasti.

Tämän lisäksi opettajalla voi olla kurssimateriaalia omilla sähköisillä alustoillaan. Näitä ovat pääsääntöisesti O365 -ympäristön OneNote ja Teams. Esitykset ovat joillakin O365 -ympäristön Sway -pohjaisina. Opetusmateriaaleihin opettajat antavat oppilailleen linkit, joiden kautta pääsee näkemään materiaalit. Mikäli oppilaan tunnukset eivät jostakin syystä toimi, hän ottaa yhteyttä tekniseen tukeen: lauri.takala@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Opettaja voi myös kutsua oppilaan virtuaaliseen luokkahuoneeseen, jossa hän pitää oppitunnin lukujärjestykseen merkityllä ajanjaksolla. Tällöin opettaja kutsuu hyvissä ajoin oppilaan tunnille ja lähettää linkin, jonka kautta oppilas kirjautuu oppitunnille. Opettaja pitää tällöin tunnin etälaitteiston avulla ja oppilaat osallistuvat tuntiin koneiden tai kännyköiden avulla.

Miten kokeet ja muu arviointi järjestetään?

Mikäli ryhmällä on ensi viikolla koe tai muu arvioitava suoritus, se tehdään sähköisesti. Lukiossa tämä onnistuu helposti, koska opiskelijoilla on oma kone. Peruskoulussa ei ole oletusta oppilaskoneesta, joten arviointi tullaan toteuttamaan joustavasti. Opettaja aukaisee oppilaalle sähköisen kokeen, johon oppilaat osallistuvat. Koe tulee mahdollisuuksien mukaan laatia sellaisella alustalla, että siihen voi osallistua mobiililaitteella. Opetussuunnitelman mukaisesti arviointi tulee järjestää jatkuvan arvioinnin perusteella ja pohjautua monipuoliseen arviointitapaan. Kurssin arvosana pohjautuu siten useampiin suorituksiin sekä tuntityöskentelyyn. Etäopetuksen osalta tuntityöskentelyksi katsotaan esimerkiksi se, miten annettuihin tehtäviin vastataan.”

PS