Lauttasaarentielle miljoonamuutoksia – yksi ajokaista poistuu

Lauttasaarentien muutostyöt voivat alkaa jo tänä vuonna.

Meripuistotien ja Lauttasaaren sillan väliseen katualueeseen tehdään muutoksia mahdollisesti jo tänä vuonna. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelman joulukuussa ja määräsi sen astuvan voimaan välittömästi huolimatta mahdollisista valituksista.

Muutoksista merkittävin on yhden ajokaistan poistaminen keskustan suuntaan välillä Meripuistotie-Lauttasaarensilta. Tähtäimessä on parantaa jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Niinpä yksisuuntaisiksi muuttuville pyöräteille on suunnitelmassa varattu 2,5 metrin leveys Lauttasaarentien molemmin puolin.

Ajoratojen välistä läheltä Pohjoiskaaren risteystä poistetaan nykyiset puut ajoratojen välistä, ja Lauttasaarentien molemmille puolille istutetaan 21 lehtipuuta. Viisi puuta istutetaan Pohjoiskaaren ja sillan väliselle katuosuudelle. Lauttasaarentien molemmin puolin olevat bussipysäkit säilyvät nykyisillä paikoillaan, ja autoille varataan pysäköintipaikkoja Lauttasaarentieltä heti Meripuistotien risteyksen jälkeen sekä Lauttasaarentie 1:n ja Lauttasaarentie 3:n edestä. Myös kahvila Mutterin ympäristö muuttuu.

Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä jätti muistutuksen suunnitelmaluonnoksesta Helsingin kaupungille. Työryhmä on johdonmukaisesti liikennesuunnitelmasta alkaen todennut, että välille Meripuistotie-Lauttasaaren silta tarvitaan lisäajokaista jonojen välttämiseksi ja pyöräteiden mitoitus oli liian suuri. Lautakunta katsoi, että muutokset eivät ole tarpeellisia ja ehdotus “täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.”

Seuran työryhmän puheenjohtaja Katri Penttinen pitää lautakunnan kantaa valitettavana ja toteaa, että jatkossa jonoja syntyy Meripuistotielle asti. Hän ihmettelee myös kalliita hoitokustannuksia.

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 1 230 000 euroa. Lauttasaarentien itäpäähän rakennetaan uudet teräportaat alikulun viereen ja niiden hinnaksi on laskettu noin 30 000 euroa. Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 76 000 euroa. Suunnitelman mukaiseen katujen rakentamiseen on varattu rahat jo tälle vuodelle.

KP