Lauttasaarentien bussiterminaali ja turvallisuusriskit

Seuran kannanotto Lauttasaarentien bussiterminaaliin liittyen

Lauttasaarentie 25:n tontille on suunnitteilla yhdistetty asuintalo ja sen alla sijaitseva bussiterminaali. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt suunnitelman. Lauttasaari-Seura on tehnyt hankkeesta muistutuksen, jossa kiinnitetään huomiota muun muassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalliseen liikkumiseen alueella.


Seuran kanta

Lauttasaarentie 25:n tontille on suunnitteilla yhdistetty asuintalo ja sen alla sijaitseva bussiterminaali. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt suunnitelman. Lauttasaari-Seura on tehnyt hankkeesta muistutuksen, jossa kiinnitetään huomiota muun muassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalliseen liikkumiseen alueella.

Seura pitää sinänsä hyvänä, että Lauttasaaren keskeiselle paikalle, hyvien yhteyksien ääreen rakennetaan asuntoja. Hankkeessa on kuitenkin alueen asukkaiden kannalta ongelmia, jotka vaativat vakavaa huomiota.

Metron liityntäpaikkoja ei saa vähentää

Suunnitelmissa todetaan epämääräisesti, että kohteen tarvitsemat 25 parkkipaikkaa voidaan järjestää vuoropysäköintinä ostoskeskuksen alla sijaitsevassa parkkihallissa. Tähän sisältyy riski, että rakennuksen autopaikat voivat lohkaista suuren osan Lauttasaaren metroaseman liityntäpysäköintipaikoista.

Halliin suunnitellut 50 liityntäpaikkaa ovat jo sinänsä täysin riittämättömät asukkaiden tarvetta ajatellen. Lauttasaaressa asuu nyt 22 000 ihmistä, ja lisää asuntoja rakennetaan koko ajan.

Lauttasaari-Seura korostaa, ettei metron liityntäpysäköintipaikkoja missään olosuhteissa saa vähentää vuoropysäköintijärjestelyillä. Pikemminkin liityntäpaikkojen määrää pitää lisätä. Lauttasaarestahan puuttuu kokonaan saaren sisäinen liikenne, mistä johtuen esimerkiksi sadat vanhemmat joutuvat viemään lapset päivähoitoon omilla autoilla, vaikka halua julkisen liikenteen käyttöön olisi. Metron liityntäpaikkojen puutteesta johtuen matka myös tulee jatkumaan omalla autolla. Sama koskee kaikkia, joita suunniteltu liityntäliikenne ei kunnolla palvele.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus vaarassa?

Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen ympäristöstä on tulossa erittäin ruuhkainen. Lauttasaarentie on jo nyt vilkkaasti liikennöity. Kaupungin uuteen yleiskaavaan liittyvissä selvityksissä on todettu, että liikenne Lauttasaarentiellä kasvaa voimakkaasti, jos suunniteltu kaupunkibulevardi toteutuu. Lauttasaarentie on myös erittäin suosittu pyöräilyväylä. Myös jalankulku ostoskeskuksen lähistöllä tulee metroaseman myötä lisääntymään.

Kaavaselostuksen liitteenä olevan liikennemeluselvityksen pahimmassa skenaariossa ulos parkkihallista/ terminaalista saattaisi ajaa ruuhka-aikaan jopa 460 autoa tunnissa. Saman verran autoja ajaisi myös sisään. Mikäli tämä skenaario toteutuisi lähellekään, olisi se Lauttasaarentien jalankulkuliikenteen ja pyöräilijöiden kannalta erittäin riskialtis tilanne.

Alkuperäinen suunnitelma, jossa Lauttasaarentie 25:n kohdalle oli tulossa liityntäliikenteen kääntymispaikka ja pieni terminaalirakennus, on liikenneturvallisuuden kannalta selväpiirteisempi. Nyt käsiteltävänä olevassa suunnitelmassa bussit ja henkilöautot ajavat esiin kerrostalon alta, jolloin niiden havaitseminen ajoissa on vaikeaa. Myös autoilijoiden mahdollisuus havaita sivulta tulevia jalankulkijoita on heikompi talon alta ajettaessa.

Nämä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen liittyvät ongelmat tulee uskottavasti ratkaista ennen kuin rakentamispäätös tehdään.

Senioriasuntojen mahdollisuus selvitettävä

Lauttasaaressa on iäkkäitä asukkaita selvästi enemmän kuin Helsingissä keskimäärin, ja senioriasuntojen tarve on tulevaisuudessa suuri. YIT:llä olisi käsittääksemme ollut intressiä tehdä talosta seniorikohde. Onko hankkeen liian kiireinen aikataulu saanut aikaan, ettei YIT ole löytänyt tai etsinyt kumppania senioritalohankkeelle?

Mikäli kohteen rakentamisratkaisuun ylipäänsä päädytään, tulisi Lauttasaarentie 25:stä ensisijaisesti rakentaa autopaikaton senioritalo. Paikka olisi senioriasumiselle sopiva hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien vuoksi. Talon tekninen toteutus, kuten helppokulkuiset hätäpoistumistiet, tulee suunnitella tätä silmällä pitäen.