Lauttasaarentien itäpää remonttiin toukokuussa

Kaupunkiympäristölautakunnan vuonna 2019 hyväksymä katusuunnitelma.

TEKSTI Katri Penttinen

Helsinki on vihdoin toteuttamassa liikennejärjestelyt Lauttasaarentiellä Meripuistotien ja sillan välillä. Projektipäällikkö Jukka Tarkkala kaupungin liikenne- ja katusuunnittelusta kertoo, että kunnostus alkaisi toukokuussa 2022. Viimeistelytöitä tehtäisiin vielä keväällä 2023.

Suunnitelmien pääpaino on jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisessa. Korjaustyö oli tarkoitus toteuttaa jo aiemmin, mutta koronan vaikutus kaupungin talouteen muutti aikataulua.

Oleellinen muutos on pyöräteiden muuttaminen yksisuuntaisiksi ja jalankulun ja pyöräilyn erottaminen selkeästi toisistaan. Klaarantien ja Lauttasaarentien risteykseen tulee uusia järjestelyjä etenkin pyöräteille.

Lauttasaarentiellä rakenteilla olevan talon ja keskisaarekkeen kohdalla olevat puut poistetaan ja kadun molempiin reunoihin istutetaan uudet puurivit. Bussipysäkit säilyvät likimain nykyisillä paikoilla. Meripuistotien ja Pohjoiskaaren liittymissä säilyvät liikennevalot ja omat kaistat kääntyville autoille.

Lauttasaarentien molemmilla puolilla säilyy pysäköintipaikkoja asiointia ja kivijalkaliikkeiden huoltoa varten. Sillan pohjoisreunaan rakennetaan portaat alikulkukäytävän ja ulkoilutien kohdalle. Samalla parannetaan valaistusta, kuivatusta ja muita teknisiä rakenteita.