Lauttasaarentien itäpään remontti alkaa ensi viikolla – kestää vuoden

Helsingin kaupunki uudistaa tiedotteensa mukaan liikennejärjestelyjä Lauttasaarentiellä Meripuistotien ja Lauttasaaren sillan välillä. Uudistuksessa muun muassa rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat ja uudet portaat sillan pohjoisreunaan. Työt alkavat viikolla 23.

Katutyö haittaa jalankulkua, pyöräilyä ja moottoriliikennettä. Työ ei vaikuta joukkoliikenteen reitteihin, mutta pysäkkien sijoittelu voi hetkellisesti muuttua.

Liikennejärjestelyt muuttuvat työvaiheiden mukaan, mutta työmaan läpi kulkeminen on mahdollista koko urakan ajan. Liikenteen poikkeusreitit merkitään opasteilla. Urakka-alueella on samaan aikaan meneillään Lauttasaarentie 8:n talonrakennustyömaa, jolla on vaikutuksia liikenteeseen.

Työt aiheuttavat jonkin verran melua. Työt pyritään tekemään päiväsaikaan, mutta joitakin työvaiheita joudutaan mahdollisesti tekemään iltaisin tai öisin. Mahdollisista häiritsevistä töistä tiedotetaan etukäteen.

Urakan on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan noin vuodessa.

Pyöräily ja jalankulku sujuvoituu

Uudistuksessa parannetaan pyöräilyn ja jalankulun järjestelyjä Lauttasaarentiellä. Meripuistotien ja Lauttasaaren sillan välille rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat. Jalankulkijoille rakennetaan uudet portaat sillan pohjoisreunaan alikulkukäytävän ja ulkoilutien kohdalle.

Uudistuksen myötä moottoriliikenteen järjestelyt muuttuvat niin, että Pohjoiskaaren risteyksestä jatkaa liikennevalojen jälkeen jatkossa vain yksi kaista Lauttasaaren siltaa itään päin. Tällä hetkellä liikennevalojen jälkeen kulkee kaksi kaistaa, joista toinen loppuu ennen siltaa. Kääntyville autoille säilytetään liikennevalot ja omat kaistat Meripuistotien ja Pohjoiskaaren liittymissä.

Autoille tulee noin kymmenen uutta pysäköintipaikkaa kadun varteen.

Remontin osana parannetaan myös Lauttasaarentien valaistusta, kuivatusta ja muita teknisiä rakenteita. Urakka-alueella olevat bussipysäkit uusitaan.

Lauttasaarentieltä joudutaan poistamaan remontin yhteydessä kymmenen vanhaa lehtipuuta uusien kaistajärjestelyiden vuoksi. Tien molemmin puolin istutetaan uudet puurivit, yhteensä 25 uutta puutta.

Lauttasaarentiehen kytkeytyvä Lauttasaaren silta on Helsingin käytetyin pyöräväylä. Vuonna 2021 sillalla laskettiin kulkeneen pyöräilijöitä 970 000 kertaa. Myös jalankulkijamäärät ovat suuria. Kesäkuisena mittauspäivänä sillan ylitti 1070 jalankulkijaa. 

ARTIKKELIA PÄIVITETTY 31.5. klo 13: lisätty lähteeksi Helsingin kaupungin tiedote