Lauttasaarentien varteen 350 uutta asukasta

Hedengrenin talo Lauttasaarentiellä. Kuva: Katri Penttinen

TEKSTI Katri Penttinen

Hedengren Oy:n kiinteistön asemakaavan muutos tuo Lauttasaarenmäelle 350 uutta asukasta. Kaavoitusta koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) julkaistaan 4. maaliskuuta.

Lauttasaarentie 50:ssä sijaitseva toimitalo puretaan. Kaavoitus käynnistyi kiinteistönomistaja Hedengrenin aloitteesta. Asemakaavaa muutetaan ja tontille rakennetaan asuintaloja. Rakennuttajana on SRV.

Kaupungin arkkitehti Miikka Vuoristo kertoo, että uudet rakennukset sijoittuvat umpikortteliin. Kiinteistö sijaitsee kalliossa mäenrinteessä. Kallion kohdalle pohjakerroksiin rakennetaan autotallit ja yhteistä tilaa, joten tontille jää pihatilaa. Lauttasaarentien varrelle tulee toimitilaa. Lauttasaarenmäeltä katsottuna talot ovat kuusikerroksia, tontin tasolta kerroksia on enimmillään yhdeksän.

Muutoksen myötä Hedengrenin talossa olevan peruskoulun väistötilojen vuokrasopimus päättyy kesällä 2026. Carola Harju kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kertoo, että tuossa vaiheessa kaupungilla ei enää ole tarvetta väistötilalle, koska myös ruotsinkielisen ala-asteen remontin tulisi olla valmis.

Lauttasaarentien kaavan OAS-suunnitelmasta voi jättää mielipiteet 23.3. saakka. Kaavoittajat jatkavat valmistelua niiden pohjalta kaavaehdotukseksi. Ehdotus tulee kaupunkiympäristölautakunnasta lausunnoille ja etenee sitten hyväksyttäväksi. Hyväksytystä kaavasta kuntalaisilla on mahdollista valittaa, mikäli he katsovat, että kaavaa ei ole valmistelu lain mukaisesti.