Lauttasaaressa äänestettiin aktiivisesti, Kunnallisvaalit 2017

Lauttasaarelaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat valtuustoon hyvin edustajia omalta alueeltaan. Lauttasaarelaisista ehdokkaista valtuustoon valittiin kokoomuksesta Sirpa Asko-Seljavaara, Ulla-Marja Urho ja Mia Nygård, vihreistä Elina Moisio ja SDP:stä Nasima Ryzmyar.

Lauttasaaren äänestystulos poikkeaa selvästi koko Helsingin tuloksesta. Lauttasaaressa Kokoomuksella (43,7%) ja RKP:llä (12,1%) on huomattavasti suurempi kannatus kuin Helsingissä keskimäärin. Myös Vihreät (24.1 %) saivat saarelta keskimääräistä enemmän ääniä. SDP:llä, Vasemmistoliitolla ja Perussuomalaisilla on huomattavasti pienempi kannatus saarella kuin Helsingissä keskimäärin. Lauttasaaren äänestysprofiili oli edelleen samankaltainen kuin kuntavaaleissa v. 2012. Tiedot puolueiden kannatuskaavioon on koottu YLEn tulospalvelun sivuilta, kun kaikki Helsingin äänet on laskettu.

Jan Vapaavuori oli Lauttasaaressakin äänikuningas, ääniä saarelta tuli 1661 kpl. Lauttasaaren äänikuningattaria olivat kokoomuksen Ulla-Marja Urho ja vihreiden Elina Moisia. Molemmat saivat runsaasti puolet äänistään Lauttasaaresta. Saarelle viime vuonna muuttanut SDP:n Nasima Razmyarin kokonaisäänimäärä oli saaren ehdokkaista suurin, mutta hänen äänistään vain alle kymmenen % on saarelta.

Lauttasaarelaisten kaupunginvaltuustoon valittujen ja varasijalle päässeiden ehdokkaiden äänimäärät vahvistamattoman tuloksen perusteella ovat seuraavat:

valtuutetut:

Razmyar Nasima, SDP: 1462 ääntä, joista 112 Lauttasaaresta

Asko-Seljavaara Sirpa, Kokoomus: 1279 ääntä, joista 368 Lauttasaaresta

Urho Ulla Marja, Kokoomus: 1135 ääntä, joista 649 Lauttasaaresta

Moisio Elina, Vihreät: 1032 ääntä, joista 611 Lauttasaaresta

Nygård Mia, Kokoomus: 808 ääntä, joista 544 Lauttasaaresta

varavaltuutetut:

Hillman Perttu, Kokoomus: 576 ääntä, joista 178 Lauttasaaresta

Kupias Marianna, Kokoomus: 416 ääntä, joista 95 Lauttasaaresta

Hytönen Pia, Kokoomus, 385 ääntä, joista 157 Lauttasaaresta


Nasima Razmyar, Sirpa Asko-Seljavaara ja Ulla-Marja Urho ovat nykyisiä valtuutettuja. Elina Moisio on nykyinen varavaltuutettu. Mia Nygård, Perttu Hillman, Marianne Kupias ja Pia Hytönen olivat uusia ehdokkaita. Lauttasaarelainen Leena Koivula Suomen Eläinoikeuspuolueesta sai enemmän ääniä kuin Kupias tai Hytönen, mutta ei päässyt valtuustoon, koska vaalit perustuvat suhteelliseen vaalitapaan. 
Kaikkien lauttasaarelaisten ehdokkaiden saamat äänimäärät voi katsoa oheisessa pdf:ssä.Lauttasaarelaisten_äänimäärät_2017.pdf 

Kolmanneksi paras aktiivisuus

Äänestysalueen Lauttasaari B äänestysprosentti 77,4 oli Helsingin kolmanneksi paras. Kaikilla saaren äänestysalueilla äänestettiin huomattavasti aktiivisemmin kuin Helsingissä keskimäärin (61,6 %). Lauttasaaren äänestysprosentit olivat:

Lauttasaari B  77,4 %

Lauttasaari E 74,4 %

Lauttasaari C 73,7 %

Lauttasaari D 73,4 %

Lauttasaari F   73,1 %

Lauttasaari A 70,1 %