Lauttasaaresta on löytynyt tulvariskialueita

Lauttasaaressa on erityisesti neljä paikkaa, joissa tulvat voivat vahingoittaa rakennuksia.

Helsinki-Espoon rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi merkittävistä tulvariskialueista. Lauttasaaresta on löytynyt tulvariskialueet Vattuniemestä sekä Länsiväylän eteläpuoleiselta alueelta.

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvariskien hallintaa varten tulvaryhmän. Se on käsitellyt suunnitelmaehdotusta, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien minimoimiseksi. Riskipaikat määritellään sen mukaan kuinka lähellä asutus veden äärellä on ja voiko merenpinta nousta niin korkealle, että se ylettyy rakennuksiin asti vahingoittaen niitä.

Ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko kertoo, että tulvariskikohteet perustuvat laserkeilauksella tehtyyn maastomalliin ja jotkut esille tulleista tulvariskikohteista eivät välttämättä ole todellisia riskinpaikkoja.

”Seuraava vaihe on tehdä tarkempi tutkimus siitä, onko Lauttasaaresta löydetyissä riskialueissa oikeasti tulvariskiä. Tämä tehdään sitten ihan käsityönä maastoon menemällä”, hän sanoo.

Tarkemmat tutkimukset alkavat todennäköisesti ensi vuoden keväällä.

KP