Lauttasaari-Seura ei hyväksy varautumista Länsiväylän bulevardisointiin

Lauttasaari-Seura jätti muistutuksensa Koivusaaren asemakaavaehdotuksesta tällä viikolla. Seuran mukaan asemakaavaehdotusta ei voi hyväksyä vaan se tulee palauttaa valmisteluun. Seura pitää Koivusaaren asemakaavaehdotusta lainvastaisena, ylimitoitettuna ja liikenneratkaisuiltaan sekavana.

Myöskään kaupunkiympäristölautakunnan esittämää vaatimusta, jonka mukaan kaavan jatkosuunnittelussa huomioitaisiin mahdollisuudet kaupunkirakenteen muunneltavuuteen, ei Seuran mukaan voi hyväksyä. Länsiväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi johtaisi kaupungin oman ilmoituksen mukaan laajoihin meritäyttöihin pohjoisessa ja koillisessa Lauttasaaressa. Lauttasaari-barometrin mukaan yli 90 prosenttia saarelaisista vastustaa meritäyttöjä.

PS