Lauttasaari-Seura jätti muistutuksen Vattuniemen keskustan asemakaavasta

Lauttasaari-Seura peräänkuuluttaa Heikkilänaukiolle suunniteltua pienempää torialuetta ja hyviä liikenneyhteyksiä.

Vattuniemen keskustan uusi asemakaava koskee kartan punaista aluetta.

Lauttasaari-Seura on jättänyt muistutuksen Vattuniemen keskustan asemakaavasta.

Lauttasaari-Seura on jättänyt muistutuksen Vattuniemen keskustan asemakaavasta. Seuran mielestä 12-kerroksisille taloille ei ole perusteita yleiskaavassa ja ne rikkovat Lauttasaaren nykyisen harmonisen kaupunkikuvan. Asemakaavaehdotusta olisi muutettavan siten, että ehdotuksen kyseisiä taloja madalletaan ja tiivistämistä vähennetään.

Seuran mukaan ehdoton edellytys alueen asukasmäärän lisäämiselle on se, että liikenteen sujuvuus ja turvallisuus varmistetaan. Sen takia liikennesuunnitelma kokonaisuudessaan ja erityisesti Heikkilänaukion seudulla tulee valmistella uudestaan ja etsiä ratkaisu, missä toteutuu mahdollisesti kaavaehdotusta pienempi yhtenäinen torialue ja hyvät liikenneyhteydet.

Heikkilänaukion muuttaminen yhtenäiseksi torialueeksi on kannatettava, mutta samalla on varmistettava Heikkiläntien toimivuus alueen kokoojakatuna. Vähintään on muutettava kaavaehdotusta siten, että Heikkilänaukion kohdalla Kiviaidankatu ja Melkonkatu ovat normaaleja katuja ja katujen ylitys on tavanomaisesti risteyksissä suojateillä. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että etenkin kivijalkaliikkeiden kannalta on riittävästi kadunvarsipysäköintipaikkoja ja että ajoyhteydet kiinteistöihin ja liikkeiden pysäköintihalleihin ovat sujuvat.

Seuran mielestä kaavaehdotuksen jatkovalmistelussa tulee varmistaa, että alueella on riittävästi viheralueita ja selvittää mahdollisuus muuttaa osa Heikkilänaukiosta puistoksi.

Lue Seuran muistutus tästä:

Lauttasaari-Seuran muistutus Vattuniemen keskuksen asemakaavaehdotuksesta_17122021 Allekirjoitettu