Lauttasaari-Seura: Koivusaaren kaava palautettava valmisteluun

Koivusaarta varten merta olisi täytettävä lähes 20 hehtaaria. 88 prosenttia lauttasaarelaisista vastustaa meritäyttöjä.

TEKSTI Pete Suhonen

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ensi viikon tiistaina Koivusaaren asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta. Asumaton Koivusaari laajenisi 19 hehtaarin meritäytöin  5 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan alueeksi. Lauttasaari-Seura vaatii asemakaavaehdotusta uuteen valmisteluun.

Lauttasaari-Seura piti elokuisessa muistutuksessaan kaavaehdotusta lainvastaisena, ylimitoitettuna ja liikenneratkaisuiltaan epäonnistuneena. Seuran mukaan meritäytöt ja tiivis rakentaminen aiheuttavat kohtuutonta haittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille. Suunnitelma myös sumputtaisi Lauttasaaren liikennettä.

Seuran mukaan kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, koska kaava ei luo edellytyksiä terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, hävittää rakennetun ja luonnonympäristön erityisiä arvoja sekä aiheuttaa maanomistajille ja asuntojen haltijoille kohtuutonta haittaa.

Lisäksi Seuran mielestä lautakunnan esittämää vaatimusta, jonka mukaan kaavan jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet kaupunkirakenteen muunneltavuuteen, mikäli esimerkiksi valtuuston päättämän 2016 yleiskaavan mukainen bulevardisointi toteutuu Länsiväylällä, ei voi hyväksyä. Bulevardisointi johtaisi laajoihin meritäyttöihin pohjoisessa ja koillisessa Lauttasaaressa. Lauttasaari-barometrin (Taloustutkimus, 2019) mukaan 88 prosenttia lauttasaarelaisista ei hyväksy meren täyttämistä asuinrakentamista varten.

Lauttasaari-Seuran muistutuksen voi lukea täältä.

PS