Lauttasaari-Seura: Pohjoiskaari 34-38 suojeltava

Koillisväylän varrella sijaitseva toinen rakennus on pääosaltaan purku-uhan alla.

TEKSTI Pete Suhonen

Pohjoiskaari 34-38:aan on käynnissä asemakaavamuutos. Kotkavuoren pohjoisrinteessä sijaitsevalla tontilla on kaksi rakennusta, jotka Helsingin kaupunginmuseo on arvioinut arkkitehtonisten ja historiallisten arvojen sekä rakennuskokonaisuuden ja säilyneisyyden perusteella kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Rakennuksista ensimmäinen valmistui vuonna 1952, sen suunnitteli arkkitehti Bertel Liljequist. Toinen rakennus valmistui vuonna 1956 suunnittelijanaan Liljequistin toimistoa jatkanut Sam Salvesén.

Kiinteistössä toimi Teollisuuden työnjohto-opisto, sittemmin Johtamistaidon Opisto vuoteen 1982. Sen jälkeen kiinteistössä on toiminut Merivoimien esikunta, Etelä-Suomen sotilaslääni ja sen huoltorykmentin esikunnat  sekä Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimisto.

Taaleri Tonttirahasto II ja Jatke Uusimaa Oy ostivat Pohjoiskaari 34-38:n kiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä elokuussa 2018.

Toinen rakennus pääosin purkuun?

Asemakaavan muutoksessa päärakennuksen länsipuolelle on suunniteltu rakennettavan 3-4-kerroksinen uudisosa asuinkäyttöön. Tontilla sijaitseva toinen rakennus pääosin purettaisiin, ja sen tilalle rakennettaisiin 4-5-kerroksinen asuinrakennus. Kaikkiaan asuinkerrosalaa tontille on suunniteltu noin 5 000 kerrosneliömetriä. Nykyään kerrosalaa tontilla on 2 800 neliömetriä.

Autopaikoitus on tarkoitus sijoittaa pihakannen alle. Pysäköintiin ja tontille ajo tapahtuisi Pohjoiskaarelta. Tontilla säilyy rasitteena ajo maanalaisiin Kotkavuoren kalliotiloihin.

Pohjoiskaari liian kapea

Lauttasaari-Seura katsoo viime vuotisessa kannanotossaan, että asemakaavamuutoksessa tulee säilyttää kiinteistön nykyiset kulttuurihistorialliset rakennukset on suojeltava ja säilytettävä sellaisenaan.

Rakennusten lisäksi kohteessa erityistä on rakennusten välissä sijaitseva   ainutlaatuisen herkkä ja kaunis sammaloitunut Kotkavuoren rinteeseen nouseva rinnepiha, joka tulee säilyttää. Mahdollinen lisärakentaminen on mukautettava ympäristön rakennusmassoihin siten, että ainutlaatuinen luonto tulee varjelluksi ja muut alueella olevat erityiskohteet säilyvät. Tontille suunniteltavien lisärakennusten korkeus ei voi ylittää nykyisten rakennusten räystäskorkeutta.

Uutena huomiona Seura nostaa esiin huolen liikennejärjestelyistä.

“Lisärakentaminen kapealle Pohjoiskaarelle tuo ongelmia liikenteeseen”, Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmän puheenjohtaja Katri Penttinen arvioi.

Vaikuta!

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 4.2.–26.2. Lauttasaaren kirjastossa ja verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta kirjallisesti Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään 26. helmikuuta. Esimerkiksi sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Suunnittelualue rajautuu Koillisväylään, Kotkavuoren puistoon ja Pohjoiskaareen.