Lauttasaari-Seura: Rakentamista ei saa Katajaharjussa laajentaa yleisiin puistoihin

Suunnittelualue on karttakuvassa sinisellä. (Kuva: Helsingin kaupunki)

Lauttasaari-Seura on jättänyt mielipiteensä Helsingin kaupungille Katajaharjun suunnitteluperiaatteista. Seuran mielestä ne on tehty yleisellä tasolla hyvin. Erityisen tärkeää seuran mielestä on, että rakentamista ei laajenneta nykyisin puistoihin.

Seuran mielestä tiivistämisen ja Katajaharjussa rakentamisen yleinen lähtökohta tulee olla, että rakennusoikeutta ei lisätä yhtään enempää kuin mitä yleiskaava sallii. Periaatteet mahdollistavat kuitenkin asukasmäärän merkittävän kasvun nykyisestä.

Lue Seuran mielipide tästä:

Lauttasaari-Seura Katajaharjun suunnitteluperiaatteiden OASta.