Lauttasaari-seura: Ruukinlahdenpuiston istutuksissa huomioon kulutus ja kotimaiset kasvit

Puisto kaipaa muutosta.

Lauttasaari-Seura on käynyt vuoropuhelua kaupungin kanssa Ruukinlahdenpuiston kasvillisuussuunnitelmasta, joka toteutuisi kuplahallin toteutuessa. Suunnitelmassa on erikseen huomioitu puistomaiset, koristekasveilla toteutetut alueet, luonnonmukaiset niittyalueet sekä Länsiväylän viereen kunnostettava kosteikko. Lajeja ja lajikkeita suunnitelma sisältää kymmeniä keväisistä sipulikasveista uusiin puihin.

Seura piti suunnitelmaa pääosin hyvänä ja kommentoi paikallistuntijana lähinnä käytön aikaisia olosuhteita ja kotimaisten lajien käyttöä:

  • Istutuksia tehdessä on hyvä ottaa huomioon, että talvenaikaiselle kuplahallille ja kesän jalkapallokentälle voidaan saapua useamman portin kautta. Ehdotamme, että tämä otetaan huomioon kulkuteiden läheisiä istutuksia tehtäessä. Kasvien suojaaminen havaittavin aidoin lienee tarpeellista. Hoitosuunnitelmassa alueen kulumisen estäminen tulisi huomioida alkua pidemmän aikaa, jotta kasvit saavat vahvistua rauhassa.
  • Lauttasaaressa esiintyvien luonnonkasvien käyttö osana suunnitelmaa on hyvä ratkaisu. Niitä voisi myös lisätä. Esimerkiksi tuomi, kiiltopaju ja koivu sopisivat istutettaviksi.
  • Toivomme, että siemenkylvöissä ja istutuksissa varotaan alueelle vieraita geneettisiä kantoja ja käytetään mieluusti luonnossa esiintyviä taimia puutarhaa varten jalostettujen sijasta.
  • Kulttuurikasveja käytettäessä tulisi suosia Lauttasaaressa perinteisesti käytettyjä kasveja: omenapuut, omenapensaat, tuomipihlajat, pihlajat, jasmikkeet, syreenit sekä luontaisestikin esiintyvät lehtopensaat.
  • Alueella tulisi säilyttää mahdollisimman paljon nykyistä puustoa ja koristepuiden lisäksi suosia myös esimerkiksi tervaleppää, jota on kasvanut tällä kostealla paikalla ennen. Puita valittaessa kannattaa luoda jatkumoa Myllykallion metsiköstä kohti Länsiväylän toisella puolella olevaa Lemissaarta. Näin linnuston reviiri pysyisi ja kenties laajenisikin.
  • Lisäksi seuran kommentit koskivat yksittäisten lajien kantaa tai lajin vaihtoa joidenkin kasvien osalta.

Vastauksena kommentteihin Lauttasaari-Seura sai suunnittelijalta terveiset, että ne pyritään ottamaan huomioon.