Länsiväylän osayleiskaavan alue julkiseksi – Koskee koko Pohjois-Lauttasaarta

Helsingin kaupungin maankäytön yleissuunnittelupalvelussa valmistellaan osayleiskaavaa. Kaupunki lähetti jo viranomaiselle ja Lauttasaari-Seuralle hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kommentointiaikaa on koko helmikuu.

TEKSTI Katri Penttinen

Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa.

Osallistumis- ja arviontisuunnitelman mukaan osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tarkastelualueeseen sisältyy myös Pyrkän alue ja laajasti Lauttasaaren pohjoisrannan merialuetta.

Tavoitteena on myös tutkia mahdollisuudet asemakaavoittaa alueelle uusia asuntoja, toimitiloja, puistoja ja muuta kaupunkirakennetta.

Tarkastelualue tarkoittaa alustavasti rajattua aluetta, jolla tullaan laatimaan erilaisia kehittämisskenaarioita kaavan valmisteluvaiheessa. Varsinainen osayleiskaava tulee todennäköisesti koskemaan vähintään niitä alueita, jotka Länsiväylän varresta kumottiin Yleiskaavasta 2016.

Kaupungin tavoitteena on laatia osayleiskaava valtuustokauden 2021-2025 aikana.
Kaavan edellyttämät erillisselvitykset ja vaikutusten arvioinnit voivat muuttaa aikataulua ja kaava voi myös jakaantua pienempiin osayleiskaavoihin, jotka etenevät eri tahdissa hyväksymiskäsittelyyn. Ennen kaavaluonnoksen laadintaa on skenaariovaihe, missä tarkastellaan laajasti eri näkökulmilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tarkempaa tietoa suunnitelmasta, valmistelun etenemisestä ja siitä, miten voitte osallistua. Suunnitelma on nähtävillä 1.- 28.2.2022 ja sitä voi kommentoida kyseisenä aikana. Samana aikana on avoinna myös kaavaa koskeva kysely. Kaupunki esittelee kaavaa Teams tilaisuudessa 10.2.2022 kello 17.

Täältä saat tarkemmat osallistumisohjeet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1572-00-22, päivätty 31012022

 

Korjattu 31.1.2022 klo 15.06: Kaupunki on korjannut tarkastelualueen karttaa 31.1. Jutun kuva vaihdettu uuteen korjattuun, vaihdettu myös lopussa oleva Osallistumis- ja arviointisuunnitelman pdf-tiedosto.