Lauttasaari-Seura: Tarvitaanko maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta?

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KRL). Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksineen. Lauttasaari-Seura on antanut siitä lausunnon.

Lakiehdotuksen tavoitteita ovat hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus, kaavaprosessin sujuvoittaminen ja ihmisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Lauttasaari-Seuran mielestä ne ovat kaikki hyviä tavoitteita myös Lauttasaaren asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Kannatettavia tavoitteita ovat myös pyrkimys parempaan rakentamisen laatuun, digitalisaatioon ja sähköisen asioinnin lisäämiseen.

Ehdotuksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on mainittu kaavahankkeista tiedottamisen tehostaminen sekä varhaisen vaiheen osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Helposti saavutettavissa olevaa ja jatkuvasti päivittyvää tietoaineistoa julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa ja myös kerran vuodessa tiivistelmänä niille, jotka eivät käytä tietokonetta. Periaatteet ja ehdotukset ovat Seuran mielestä kannatettavia.

Lauttasaari-Seuran mukaan hyvistä tavoitteista ja monista hyvistä uudistusehdotuksista huolimatta jää epäselväsi, miten uudella lailla päästäisiin sille asetettuihin tavoitteisiin nykylainsäädäntöä paremmin. Seura kehottaa vielä harkitsemaan sitä, onko maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus välttämätön ja voitaisiinko sen sijaan resursseja suunnata lain osittaiseen tarkistamiseen esimerkiksi vuorovaikutussäännöksiä selventämällä, sen soveltamisen parantamiseen ja osallistumiskäytäntöjen uudistamiseen.

Lue tästä Lauttasaari-Seuran lausunto kaavoitus- ja rakennuslakiehdotuksesta