Lauttasaari-Seura teki muistutuksen Pohjoiskaaren kaavasta

Vaaleammat rakennukset ovat uudisrakennuksia. Tontti rajautuu Kotkavuoren rinteeseen.

Lauttasaari-Seura vaatii muistutuksessaan muutoksia Pohjoiskaari 34-38:n asemakaavan muutoksen ehdotukseen, joka lähes kaksinkertaistaisi tontin kerrosalan. Parhaillaan nähtävillä olevan kaavaehdotuksen mukaan kaupunki suunnittelee 5 997 neliömetrin tontille noin 5 040 neliömetrin asuinkerrosalaa.

Lue Seuran muistutus:

Lauttasaari-Seuran muistutus Pohjoiskaari 34-38 asemakaavaehdotuksesta.