Lauttasaari-Seura vetosi kaupunginhallitukseen Koivusaaren suunnitelmista

Koivusaaren suunnitelmia käsitellään kaupunginhallituksessa 30. elokuuta. (Kuva: Helsingin kaupunki)

TEKSTI Pete Suhonen

Koivusaaren asemakaavaehdotus on kaupunginhallituksen käsittelyssä 30.elokuuta. Lauttasaari-Seura on toimittanut kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmille kannanoton, jonka mukaan Koivusaaren asemakaava tulisi palauttaa valmisteluun.

Seuran mielestä kaavaselostuksessa on täysin häivytetty kaavaratkaisun mittakaava: maapohjaa kasvatetaan meritäytöin lähes kolminkertaiseksi 35 hehtaariin. Lisäksi kaavaehdotuksen lähtökohta on muuttunut oleellisesti alkuperäistä suunnittelukilpailun toimeksiannosta.

Kannanoton mukaan kaavan luontoa koskevia vaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi. Kaavaehdotuksen katsotaan hävittävän rakennetun ja luonnonympäristön erityisiä arvoja eikä se ota huomioon ympäristönsä maisematiloja. Ratkaisu on myös vastoin Helsingin omaa Merellisen Helsingin strategiaa, kannanotossa todetaan. Liikenneratkaisua Lauttasaari-Seura pitää sekavana.