Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry

Toimintaa yhdessä Lauttasaaren parhaaksi

Lauttasaari-Seura on yksi Helsingin suurimpia kaupunginosayhdistyksiä yli tuhannella jäsenellään. Sen toiminta perustuu aktiivisten saarelaisten vapaaehtoisuuteen ja haluun vaikuttaa asuinalueensa asioihin.

Lauttasaari-Seura toimii työryhmissä, joihin uudet jäsenet ovat tervetulleita. Työryhmät seuraavat ajankohtaisia asioita ja ottavat kantaa kaupungin suunnitelmiin ja päätöksiin. Työryhmät myös järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia, joista ylivoimaisesti suurin on Lauttasaari-päivien yhteydessä järjestettävä Katujuhla aina syyskuun ensimmäisenä lauantaina.

Seuran tehtävä on pyrkiä edistämään saaren asumisviihtyvyyttä, kehittymistä ja elinvoimaisuutta sekä asukkaiden kotiseututuntemusta. Tärkeinä arvoina kaikessa toiminnassa ovat saaren vehreys ja merellisyys sekä niiden vaaliminen. Lauttasaari-Seura on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Lauttasaari-Seura julkaisee Lauttasaari-lehteä, joka on yli 50 vuotta toiminut saarelaisten tiedonvälittäjänä. Lauttasaarelaisista aikuisista yli 80 prosenttia kertoo lukevansa Lauttasaari-lehteä. (Taloustutkimus)

Kiinnostuitko? Tästä voit liittyä jäseneksi Lauttasaari-Seuraan. Voit olla kannatusjäsen tai tulla mukaan aktiiviseen toimintaan. Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 30 € vuodessa. Seuran jäsenkortilla saa lisäksi mainioita etuja paikallisilta yrityksiltä.

Lauttasaari-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Drumsö-Sällskapets verksamhetsplan för år 2022 (på finska)

Lauttasaari-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Drumsö-Sällskapets verksamhetsplan för år 2021 (på finska)

Lauttasaari-Seuran toimintakertomus vuodelta 2020. Drumsö-Sällskapets verksamhetsplan för år 2020 (på finska)

Lauttasaari-Seuran toimintakertomus vuodelta 2019. Drumsö-Sällskapets verksamhetsplan för år 2019 (på finska)

Lauttasaari-Seuran toimintakertomus vuodelta 2018. Drumsö-Sällskapets verksamhetsberättelsen för år 2018 (på finska)

Lauttasaari-Seuran toimintakertomus vuodelta 2017. Drumsö-Sällskapets verksamhetsberättelsen för år 2017 (på finska)

Vi jobbar tillsammans för att utveckla Drumsö

Drumsö-Sällskapet är en av stadens största stadsdelsföreningar med ca tusen medlemmar. Verksamheten bygger på Drumsöbornas egen aktivitet och vilja att påverka sitt närområde. Sällskapet verkar inom arbetsgrupper som gärna tar emot nya medlemmar. Grupperna följer med aktuella händelser på sitt område och tar ställning till stadens planer och beslut. Arbetsgrupperna arrangerar också evenemang, Det klart största evenemanget är Drumsödagens Gatufest, som ordnas den första lördagen i september.

Drumsö-Sällskapets syfte är att främja invånarnas trivsel på ön, stöda områdets utveckling och livskraft, och bidra till ökad kunskap om hembygden. Viktiga värden är värnandet om naturen och havsmiljön. Drumsö-Sällskapet är en politiskt och religiöst obunden organisation.

Sällskapet ger ut tidningen Lauttasaari-lehti, som i 50 år har fungerat som Drumsöbornas informationskanal. Över 80 procent av de vuxna på ön läser tidningen. (Taloustutkimus 11/2017)

Blev du intresserad? Här kan du bli medlem i Drumsö-Sällskapet. Du kan vara en understödande medlem, eller delta aktivt i verksamheten. Medlemsavgiften är 30 euro per år. Medlemskortet ger många rabatter hos de lokala företagen.