Lauttasaari-Seuran kannanotot

Lauttasaari-Seuran muistutus sillan katusuunnitelmasta

23.10.2018

Lauttasaari-Seura esittää muistutuksessaan, että sillan katusuunnitelma tulisi toteuttaa 2 + 2 ajokaistaisena. Tarvittavat parannukset voitaisiin tehdä ilman kaistamuutoksiakin. Liikennesuunnitelma johtaa ongelmiin Lauttasaarentien alkupäässä.  Lue Seuran kanta kokonaisuudessaan tästä.

PDF: Lauttasaari-Seuran muistutus Lauttasaaren sillan katusuunnitelmasta_23102018

 

Lauttasaari-Seuran kommentit Lauttasaaren sillan katusuunnitelmasta

28.8.2018

Lauttasaari-Seuran mielestä sillan katusuunnitelma tulee toteuttaa vaihtoehto 1:n mukaisesti siten, että sillalla säilyy 2+2 autokaistaa. Olennainen parannus suunnitelmassa turvallisuuden parantamiseksi nykyiseen verrattuna on se, että pyörätie ja jalankulkuväylä eriytetään toisistaan.

Lue Seuran kommentit tästä.

 

Muistutus Lohiapajanlahden kaavaehdotuksesta

16.5.2016

“Lohiapajanlahden alueen rakentamisesta tulee pidättäytyä kunnes Vattuniemen rakentamisesta on tehty kokonaissuunnitelma ja Lauttasaareen on kaavoitettu riittävät päiväkoti- ja koulutilat.” Näin vaatii Lauttasaari-Seura kaupunkisuunnitteluvirastolle tekemässään muistutuksessa.

Seura toteaa, että Jätkäsaaren massiiviset merentäytöt ovat merkittävästi heikentäneet veden laatua Lohiapajanlahdella. “Nyt suunnitellut merentäytöt ja uudet isot aallonmurtajat vähentäisivät virtauksia ja heikentäisivät veden laatua entisestään. Suunniteltuja lisätäyttöjä ei voi hyväksyä”, Seura korostaa.

 

Lauttasaari-Seuran muistutus yleiskaavaehdotukseen

28.1.2016

Seura haluaa säilyttää saaren vehreyden yleiskaavassa. Lauttasaaren liian voimakas tiivistäminen aiheuttaisi vakavaa haittaa saaren viheralueille ja meriluonnolle, toteaa Lauttasaari-Seura yleiskaavasta tekemässään muistutuksessa (tammikuu 2016). Voimakas ja nopea rakentaminen myös pahentaisi saaren jo ennestään vaikeaa julkisten palvelujen vajetta. Lue muistutus tästä.

PDF: Lauttasaari-Seuran muistutus yleiskaavasta_28012016