Lauttasaari-Seura

Lauttasaari-Seuran työryhmät 2021

Tervetuloa mukaan Lauttasaari-Seuran toimintaan!
Jos haluat mukaan aktiiviseen työryhmätoimintaan, olethan yhteydessä ryhmän puheenjohtajaan. Puheenjohtajien sähköpostiosoitteet alla.

Jos sinulla on ideoita uusista toimintamuodoista, ota yhteyttä Seuran puheenjohtajaan Nina Lukkariin, nina.lukkari(at)gmail.com.

Kaupunkiympäristötyöryhmä

Kaupunkiympäristötyöryhmä toimii ja vaikuttaa, jotta saaren rakennettu ja luonnon ympäristö olisi asukkaille, yhteisöille ja yrityksille viihtyisä ja toimiva.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmä

  • seuraa toimialaansa koskevien asioiden valmistelua Helsingissä ja tiedottaa niistä
  • pitää yhteyttä ja luo hyvät suhteet alueensa päättäjiin ja sidosryhmiin
  • tekee aloitteita, kommentoi ehdotuksia, antaa lausuntoja ja muistutuksia sekä tekee tarvittaessa valituksia
  • nostaa epäkohdat julkiseen keskusteluun
  • järjestää tilaisuuksia

Työryhmän toiminta-alueeseen kuuluvat myös Lauttasaaren erilaiset rakennus- ja korjaushankkeet sekä luonnon moninaisuuden säilyttäminen.

Tässä muutama esimerkki siitä, että vaikuttaminen kannattaa: Toimintamme takia yleiskaavasta vähennettiin merentäyttöjä ja Kotkavuoren alueelle lisättiin viherkäytävä. Valitus Länsibulevardin rakentamisesta hyväksyttiin Helsingin hallinto-oikeudessa. Gyldenintie 2:ssa asemakaavamuutoksessa jalkakäytävää saatiin levennettyä. Koivusaareen tulevan kierrätyskenttää pienennettiin. Saarelta saatiin suora bussilinja keskustaan.

pj Katri Penttinen, penttinen.katri.k(at)gmail.com
Riitta Elf
Mikko Eräkangas
Leena Karesuo
Marja Lahtinen
Christina Lindén
Hannu Luotonen
Henrik Lundsten
Anu Mansikka
Ora Meres-Wuori
Heimo Pystynen
Saana Rossi
Marjo Sievänen
Pete Suhonen
Jukka Tulkki
Henrik Timonen
Juha Winter

Päiväkoti- ja koulutyöryhmä

Päiväkoti- ja koulutyöryhmässä keskitymme Lauttasaaren lasten ja nuorten palveluihin. Viime vuosina päiväkoti- ja koulutilat ovat saaneet päähuomion. Vuonna 2020 myös terveyspalvelut (neuvola), harrastusmahdollisuudet ja liikenneturvallisuus koulujen lähettyvillä ovat nousseet keskusteluihin. Teemme vaikuttamistyötä valtuutettujen, lautakuntien, ja virastojen suuntaan yhdessä muiden lauttasaarelaisten toimijoiden kanssa. Seuraamme jatkuvasti poliittista valmistelua myös laajemmissa kysymyksissä. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa sunnuntai-iltaisin, jolloin työstämme toimenpiteitä eteenpäin. Kokouksiin voi tulla tutustumaan ilman että sitoutuu toimintaan.

pj Leena Juntunen, leena.juntu(at)gmail.com

Johanna Mäkelä

Niina Oksanen

Sanna Rintala

Sote-työryhmä

Sote-työryhmä toimii lauttasaarelaisten edunvalvojana monipuolisten hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Erityinen huomio on julkisissa lähipalveluissa ja niiden säilymisessä saarella sekä palveluiden saatavuudessa erityisesti ikäihmisten ja lapsiperheiden näkökulmasta.

pj Timo Pellinen, lauttasaari.sote(at)gmail.com
Leena von Hertzen
Anu Kievari
Moona Kuukka
Marita Tenho
Kari Varkila
Auni-Marja Vilavaara

Historiatyöryhmä

Lauttasaari-Seuran historiatyöryhmä toimii aktiivisesti Lauttasaaren historian keräämiseksi ja julkaisee historiaa erilaisissa muodoissa kaikkien saataville.

pj Ville Elomaa, ville.elomaa(at)outlook.com
Kari Kemppinen
Antti Matilainen

Svenska grupp

Henrika Zilliacus-Tikkanen, henrika.zilliacus(at)helsinki.fi

I slutet av år 2019 ordnades den första träffen för personer intresserade av att utveckla verksamhet på svenska inom Drumsö-Sälllskapet. Den svenska gruppen är informell, med ett femtontal intresserade i det här skedet. Gruppen ordnar språkcaféer och programkvällar med historiskt innehåll.

Lauttasaaressa asuu paljon ruotsinkielisiä ja siksi Lauttasaari-Seura haluaa toimia myös ruotsin kielellä. Svenska gruppen järjestää toimintaa ruotsiksi sekä kutsuu kaikki kielikahvilaan harjoittelemaan ruotsinkielentaitoa.

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -työryhmä

Seuran ilmastotyöryhmän tehtävänä on tukea toiminnallaan tavoitetta hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi kaupunginosassamme. Se tarkoittaa tasapainoa saarellamme tuotetun ja sidotun hiilidioksidin määrässä. Projektiryhmä teettää ja tekee itse kyselyjä, pitää aktiivista yhteyttä tutkijoihin, etsii hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä, julkaisee niitä lehdessä, somessa ja omilla kotisivuillaan. Kestävä ympäristö on monimuotoinen haaste, joka sisältää paljon uuteen tutustumista sekä mielenkiintoisia tehtäviä; jos olet kiinnostunut. Avainsanoja ovat kestävyys, ilmastonmuutos, biodiversiteetti, energiaremontit, sähköinen liikkuminen, jakelutalous, kierrättäminen ja hiilijalanjälki.

pj Nina Lukkari

Eero-J Ahonala, hankekoordinaattori

Jessica Karhu, liikkuminen

Lea Kauppi, asiantuntija

Marja Lahtinen, sihteeri

Sanna Rintala, some/Instagram

Helena Säteri, asiantuntija, ohjausryhmän puheenjohtaja

Auni-Marja Vilavaara, hankerahoitus