Lauttasaari-Seuran kannanotto Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaan

Seuran kannanotto Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaan liittyen

Lauttasaari-Seuran mielestä sillan katusuunnitelma tulee toteuttaa vaihtoehto 1:n mukaisesti siten, että sillalla säilyy 2+2 autokaistaa. Olennainen parannus suunnitelmassa turvallisuuden parantamiseksi nykyiseen verrattuna on se, että pyörätie ja jalankulkuväylä eriytetään toisistaan.

 

Lue Seuran kannanotto katusuunnitelmaan liittyen kokonaisuudessaan täältä: Seuran kannanotto Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaan