Lauttasaari-Seuran kannanotto uuden koulun kouluunottoalueesta ja nimestä

Havainnekuva uudesta koulusta / SRV

Lauttasaari-Seuran päiväkoti ja koulutyöryhmä kannattaa ’Kerro Kantasi’ -palvelussa esillä olleista Lauttasaaren uuden koulun kouluunottoalueista vaihtoehto 2:sta, jossa kouluunottoraja kulkisi Lauttasaarentien ja Otavantien kautta.

Perustelemme kantaamme seuraavasti:

  1. Väestöennusteen mukainen lapsimäärä kohdistuisi tasaisemmin molempiin kouluihin. Haluamme varmistaa, ettei Vattuniemen uuteen kouluun kohdistu liian suurta oppilasmäärää. Koulu sijaitsee ahtaalla tontilla ja mikäli oppilasmäärät kasvavat edelleen, on Lauttasaaren ala-asteella paremmat mahdollisuudet joustaa tilojen kanssa (Hedengrenin talo, puuparakit yms.) ilman että uuden koulun varhaiskasvatuksen tiloihin tarvitsisi puuttua.
  2. Kohtuulliset koulumatkat. Vaihtoehto 1:ssä Gyldenintiellä asuvat lapset joutuisivat kulkemaan kohtuuttoman kauaksi, kävelymatka-ajat jopa tuplaantuisivat.
  3. Lauttasaaressa on toiveena, että englanninkielinen linja saataisiin saarellemme. Englanninkieliset päiväkodit sijaitsevat pääosin Vattuniemen uuden kouluunottoalueen alueella, mikä puoltaa linjan perustamista nimenomaan Vattuniemen uuteen kouluun. Tämä kuitenkin vaatii, että oppilasmäärissä on väljyyttä, jotta pääsykokeiden kautta muualta tulevat mahtuisivat myös kouluun.

Ennen kaikkea toivomme, että päätös kouluunottoalueesta saadaan tehtyä toukokuun aikana, jotta se voidaan huomioida luokkajaoissa, ja että lapset saavat tiedon uusista luokista ennen kesälomiaan. Tieto on tärkeä myös esiopetuksen suunnittelussa, jotta päiväkodin sisäisiä ryhmiä muodostettaessa voidaan katsoa kumpaan kouluun lapset syksyllä 2020 lähtevät.

Lisäksi ehdotamme, että Vattuniemen uuden koulun nimeksi tulisi Vattuniemen ala-aste. Koulu sijaitsee Vattuniemessä, Vattuniemenkujalla. Asukkaiden suussa siitä käytetään jo nimitystä Vattuniemen ala-aste. Muu nimi tuntuisi keinotekoiselta, eikä välttämättä vakiinnuttaisi paikkaa puhekielessä. Samalla toivomme, että Lauttasaaren ala-asteen nimi palautettaisi Myllykallion ala-asteeksi. Tämä yhtenäistäisi nimistöä. Koulu sijaitsee Myllykalliolla, Myllykalliontiellä. Se on myös koulun aikaisempi nimi, ja etenkin pidempää saarella asuneet käyttävät koulusta edelleen nimeä Myllykallion ala-aste. Lisäksi haluamme nimimuutoksella varmistaa, ettei Lauttasaari jakautuisi henkisesti kahtia – Vattuniemi ja vanha Lauttasaari. Vattuniemi on yhtä lailla Lauttasaarta ja tasa-arvoisuuden nimessä olisi tyylikkäämpää, että koulut olisivat nimetty alueiden mukaan, eikä kumpikaan kouluista omisi koko kaupunginosan nimeä.

Lauttasaaressa 28.4.2019

Leena Juntunen
Lauttasaari-Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmän puheenjohtaja