Lauttasaari-Seuran kirje sote-lautakunnalle

Lauttasaarelaiset haluavat säilyttää terveyskeskuksen saarella

(Kuva: Benita Ahlnäs)

Helsingin kaupungin Keskustan hyvinvointi- ja terveysaseman hankesuunnitelma tulisi keskittämään lauttasaarelaistenkin terveydenhuollon palvelut Kalasataman isoon palvelukeskukseen. Lauttasaari-Seura selvitti virallisesti saarelaisten kannan terveyskeskuksen suhteen tuoreessa Lauttasaari-barometri tutkimuksessa, jonka Taloustutkimus Oy toteutti Lauttasaari-Seuran toimeksiannosta kesä-heinäkuussa 2019.

Lauttasaari-barometri toteutettiin puhelinhaastatteluna 16.7.-5.8.2019 ja siinä haastateltiin 500 yli 15-vuotiasta lauttasaarelaista. Vastaajista 82 % kertoi olevansa täysin samaa mieltä ja 15 % jokseenkin samaa mieltä barometrin väittämän ”saarella pitää säilyttää oma terveyskeskus” kanssa. Näin vahva ja lähes yksimielinen näkemys on Taloustutkimuksen tutkijoiden mukaan erittäin harvinainen Lauttasaari-barometrin kokoisissa tutkimuksissa. Barometri on hyvin edustava ja luotettava ja sen tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ±4,5 % prosenttiyksikköä.

Lauttasaari-Seuran hallitus edellyttää, että Helsingin kaupunki huomioi asukkaidensa näkemyksen päättäessään julkisten palveluiden järjestämisestä. Lähellä sijaitsevat ja helposti saavutettavat terveyspalvelut ovat kaikille asukkaille keskeinen viihtyvyys- ja turvallisuustekijä. Erityisesti asia korostuu vanhusten ja lapsiperheiden kohdalla, joille kulkeminen Lauttasaaresta Kamppiin, merkitsisi hankalaa bussi- ja metromatkan yhdistelmää. Molemmat väestöryhmät ovat runsaasti edustettuja Lauttasaaressa.

Lue Seuran kannanotto kokonaisuudessaan täältä.