Lauttasaari-Seuran mielipide Vattuniemen keskustan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lauttasaari-Seura ehdottaa, että Vattuniemen keskustan asemakaavassa Itälahdenkatu suunnitellaan alla olevan Tuomas Kotan tekemän vaihtoehtoisen suunnitelman mukaisesti.

Lauttasaari-Seura katsoo, että Vattuniemen keskustan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty rakennusoikeus on massiivinen ja liian suuri Lauttasaareen. Ehdotus heikentää Vattuniemen mahdollisuutta kehittyä vehreäksi, viihtyisäksi, monipuoliseksi, urbaaniksi ja eläväksi alueeksi. Alueelle pitää kaavoittaa riittävästi toimitilaa, jotta alue ei muutu pelkäksi nukkumalähiöksi. Itälahdenkadun kaventamisesta pitää luopua.

Hyvää suunnitelmassa on Heikkilän aukion rauhoittaminen julkiseksi tilaksi, rakentamattoman Y-tontin muuttaminen puistoksi ja tontin varaaminen päiväkodille ja koululle. Toisaalta Heikkilän aukio on liikenneratkaisujen ongelmien ydin. Ehdotus lisää väistämättä liikennettä Nahkahousuntiellä, Särkiniementiellä ja Vattuniemenkadulla.

Seuran mielestä muutosehdotuksesta tarvitaan tarkemmat havainnekuvat. Koko Vattuniemen alueelta tulee tehdä tarkemmat liikenneselvitykset ja selvittää lisäkaavoitetun kerrosalan vaikutukset ajoneuvomääriin ja joukkoliikenteeseen.

Lue koko Seuran kannanotto Lauttasaari-Seuran mielipide Vattuniemen keskustan asemakaavan OASään_08112019.

Liite 1 Lauttasaari-Seuran mielipide Vattuniemen keskustan kaavasta_08112019

Liite 2 Vaihtoehtoinen suunnitelma Itälahdenkadulle_vattuniemi OAS_08112019