Lauttasaari-Seuran muistutus Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta

Lauttasaaren rantojen vihervyöhykkeet ovat vaarassa. (Kuva: Katri Penttinen)

Lauttasaari-Seura katsoo, että Lauttasaaren kannalta nyt nähtävillä oleva Uusimaa-kaava 2050 ehdotus on huomattavasti selkeämpi kuin luonnoksen versio. Seuran mielestä ehdotus kuitenkin jättää liikaa vapauksia “yksikohtaisempaan suunnitteluun”.

Pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke- merkinnällä merkitty alue on kaavamääräysten mukaan suunniteltava muuta taajamatoimintojen kehitysvyöhykettä tehokkaammin rakennettavana alueena. Lauttasaaressa merkintä ulottuu pohjoisrannalla yli Maamonlahden, Lemissaaren, Lemislahden ja Katajaharjun ja etelässä Kasinorannan yli melkein Hevosenkenkälahden puoleen väliin.

Taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke-merkinnällä on merkitty Lauttasaaren mantereen lisäksi kaikki merenlahdet ja laajasti merialueita. Helsingin seudulla kaavamerkintää käytetään toisin kuin muualla. Kaavamerkinnän kuvauksessa on maininta mm. virkistys- ja suojelualueista ja että suunnittelussa tulee turvata luonnon- ja kulttuuriympäristön erityisten arvojen säilyminen ja rakentamattomien rantojen varaaminen yleiseen virkistykseen. Lauttasaaressa kaavamerkintä jää hyvin tulkinnanvaraiseksi ja mahdollistaa taajamatoimintoja myös Lauttasaarta ympäröiville vesialueille meritäyttöineen.

Ehdotuksessa ei esitetä Lauttasaareen tai ylipäätään läntiseen Helsinkiin mitään viheryhteystarvetta. Tämän seurauksena on vaara, että Lauttasaaren hienot rantareitit hävitetään.

Seuran mielestä ehdotusta tulee muuttaa siten, että taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke on tarkkarajainen ja se ulottuu vain mantereeseen eikä merialueelle ja että Lauttasaaren rantojen viheryhteystarve palautetaan. Karttaan tulee myös palauttaa rannikko- ja saaristovyöhykkeen rajaus-merkintä.

On hyvä, että kaavaehdotuksessa ns vanhan Lauttasaaren laajat alueet on merkitty ”Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alueeksi”. Valitettavasti koko kulttuuriympäristön kannalta tärkeä alue jää ydinvyöhykemerkinnän “alle”.

Seuran mielestä kulttuuriympäristö -merkintä pitää säilyttää supistamattomana. Etelässä merkinnän tulee kattaa Länsiulapanniemi kokonaisuudessaan, Vaskiniemi, Takaniemi, Koirakivenniemi ja Maamonlahden alue. Ehdotuksessa Särkiniemi – Veijarivuori – Sisä-Hattu alue on merkitty vain pienellä neliöllä, toisin kuin kulttuuriympäristö-selvityksessä. Neliömerkintää tulee laajentaa siten, että se kattaa kokonaan ns Ryssänkärjen alueen.

Seuran mielestä on tarpeen selkeyttää kahden päällekkäisen merkinnän (taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke ja tärkeä kulttuuriympäristö) keskinäistä suhdetta siten, että kulttuuriarvojen säilyminen varmistetaan.

Uudenmaan kaavaehdotukseen voi käydä tutustumassa täältä. Koko Lauttasaari-Seuran kannanotto on luettavissa tästä Muistutus Uusimaa-kaava 2050 ehdotus 08112019.