Lykin laajennuksen hankesuunnitelma etenee – remontti alkaa 2021

Lykin laajennettava osa merkitty punaisella.

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi viime viikon kokouksessaan puoltavan lausunnon Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen ja osittaisen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta.

Lautakunnan mukaan hankesuunnitelman laajuus vastaa alueen palveluverkon pitkän aikavälin oppilasmäärän kasvua ja mahdollistaa riittävät perusopetuspalvelut Lauttasaaren alueella huomioiden myös Koivusaaren kasvun.

Nykyiset tilat palvelevat tällä hetkellä noin 775 oppijaa ja niitä pidetään riittämättöminä kasvavalle oppijamäärälle.

Helsingin kaupungin väestöennusteiden mukaan Lauttasaaren 7-9 –luokkalaisten määrä kasvaa noin 250 oppilaalla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tätä varten koulu tarvitsee lisää opetustiloja. Lukuvuonna 2019–2020 Lauttasaaren yhteiskoulussa on 446 peruskoululaista vuosiluokilla 7­–9 ja 325 lukiolaista eli yhteensä 771 oppilasta. Tällä hetkellä kaikille opetusryhmille on vaikea löytää riittävän isoja oppimistiloja.

Rakennukseen on suunniteltu toiminnallisuutta parantava laajennus sekä julkisivujen ja yläpohjien laaja tekninen perusparannus. Koulurakennuksesta tehtyjen selvitysten mukaan, rakennus on ulkovaipaltaan laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa.

Laajennusosa suunnitellaan siten, että vanha koulurakennus ja laajennusosa muodostavat toimivan ja nykyaikaisen oppimiskokonaisuuden, joka tukee avoimen oppimisympäristön opetustavoitteita.

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys hakee hankkeelle lainaa noin 13,6 miljoonaa euroa. Laajennus ja osittainen peruskorjaus tehtäisiin vuosina 2021–2023.

Hankesuunnitelman laati Kauto Nikulainen arkkitehdit Oy yhdessä Lauttasaaren yhteiskoulun henkilökunnan edustajien kanssa.

PS