Merkittävä rahoitus Lauttasaari-Seuran ilmastohankkeelle

Canemure-hankkeessa Lauttasaaren verrokkikaupunginosa on Maunula. (Kuva: Pete Suhonen)

EU on myöntänyt 58 000 euron rahoituksen Lauttasaari-Seuran hallinnoimalle Canemure Lauttasaari-Maunula-ilmastohankkeelle. Hankkeessa lasketaan Lauttasaaren ja verrokkikaupunginosa Maunulan kaikkien asuinrakennusten toteutunut hiilijalanjälki sekä alueiden liikkumisen hiilijalanjälki.

Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on saada Lauttasaaren ja Maunulan alueen asunto-osakeyhtiöt tarkistamaan avoimeen dataan perustuvat energiatehokkuustietonsa. Vertailukelpoisilla tiedoilla ja muiden taloyhtiöiden vertaistuella taloyhtiö voi pyrkiä aiempaa parempaan energiatehokkuuteen.

Hanke kestää 12 kuukautta. Lauttasaari-Seura palkkaa hankkeeseen puolipäiväisen koordinaattorin, joka aktivoi taloyhtiöt ilmoittamaan toteutuneet energiatiedot ja tehdyt energiaremontit.

Lauttasaari-Seura on ensimmäinen kaupunginosayhdistys, jolla on Canemure-hanke.

Canemure on partnereiden ja osarahoittajien konsortio, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus SYKE.

Canemure Lauttasaari-Maunula -hanke esitellään ilmastoseminaarissa Lauttasaaren yhteiskoulussa 18. hutikuuta. Seminaari alkaa kello 17.

PS