Metsään mennään luvan kanssa – Lauttasaarenmäelle lisää rivitaloja

Myllykallio säilyy viheralueena yleiskaavan mukaan, mutta sen reunoille rakennetaan kiivaasti. (Kuva: Katri Penttinen).

TEKSTI  Katri Penttinen

Lauttasaarenmäkeen on noussut uusi kerrostaloalue. Aluetta on kaupattu kauniilla meri- ja metsänäkymillä.  Lauttasaari-lehdelle on tullut kyselyjä, mitä on tapahtumassa, sillä alue on laajaa rakennustyömaata.

Alueen rakentaminen on edelleen kesken. Vuonna 2011 voimaan tullut asemakaava koskee kerrostalojen lisäksi kahta muuta, ennestään rakentamatonta tonttia puistoalueella Myllykallion laidassa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto antoi jo vuonna 2011 yleisohjeen Lauttasaarenmäen rakentamisesta. Sen mukaan rivitalokorttelit ”sivuavat kapeina ja pitkänomaisina kortteleina Lauttasaarenmäkeä likimain koko katupituuden osuudelta”.

Idemmällä tontilla rakennetaan parhaillaan kahta 2-kerroksista rivitaloa.  Kaava mahdollistaa sinnekin lisää taloja aina Hedengrenin talon kohdalle asti. Lännempi tontti on vielä koskematonta metsää. Sinne voidaan rakentaa 3-kerroksisia rivitaloja, aivan valmisteilla olevia kerrostaloja vastapäätä.

Uudet asukkaat ovat kyselleet myös myönnetyistä rakennusluvista. Rakennusluvat ovat lainvoimaisia. Koska luvan kohde on ollut niin pieni, luvan on voinut antaa virkamies ilman lautakuntakäsittelyä.

Myös Myllykallion kohtalo huolestuttaa. Lainvoimaisen yleiskaavan 2018 mukaan Myllykallio säilyy viheralueena. Tosin yleiskaavan pikseliratkaisu ei ilmaise puistoalueen tarkkoja rajoja.

Myllykalliolla oleva koirapuisto joutuu siirtymään pois sen viereen tulevien rivitalojen takia. Koirapuistolle on tulossa uusi paikka Ruukinlahden puiston koilliskulmasta.

Lauttasaarenmäen suunnitelma verkossa