Mitä täällä tapahtuu lähivuosina?

Lähivuosina Lauttasaaressa rakennetaan paljon. Vattuniemen ja Katajaharjun suunnitteluun voi vielä vaikuttaa, joihinkin yksityiskohtiin Koivusaaressakin asemakaavan esilläoloaikana.

Lauttasaaresta länteen. Kuva Koivusaaren osayleiskaavaselostuksesta.

TEKSTI Katri Penttinen

Koivusaaren asemakaavan suunnittelu etenee kaupunkiympäristötoimialalla. Alueen keskiosaa suunniteltaessa otetaan huomioon Ikean saama suunnitteluvaraus. Kaavaehdotus on tarkoitus saada kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2019 lopussa. Lausunnoille ehdotus tulee lautakuntakäsittelyn jälkeen.

“Nyt tiedossamme on Ikean kerrosalatarve ja se voi muuttaa keväällä 2017 hyväksyttyä asemakaavaluonnosta siten, että korttelialueet muuttuvat”, kertoo arkkitehti Miika Vuoristo. Koivusaaren asemakaavassa Länsiväylä tulee säilymään moottoritienä ja sen päälle rakennetaan.

Lautakunta katsoi jo kaavan luonnosvaiheessa, että päätös ei ole ristiriidassa mahdollisen myöhemmän bulevardisoinnin kanssa. Vaikka korkein hallinto-oikeus sallisi Länsiväylän bulevardisoinnin yleiskaavassa, se tapahtuu Helsingin hyväksymän toimenpideohjelman mukaan vasta 2030–2040 -luvulla. Bulevardisointi-mahdollisuus otetaan kuitenkin huomioon moottoritien ramppiratkaisuissa kaiken varalta jo nyt, kertoo Vuoristo.

Osa Ikean tarvitsemista parkkipaikoista tulee maan alle, mutta asemakaavaluonnoksessa olevan maanpäällisen pysäköintitalon paikka voi muuttua. Asiakasliikenteen määrästä ei ole vielä tarkkaa arviota. Katujen paikat pysynevät samoina kuin luonnoksessa.

Vattuniemen suunnitelmat alkavat toteutua

“Vattuniemessä päästään vähitellen laatimaan suunnitteluperiaatteiden mukaisia asemakaavoja”, kertoo arkkitehti Paula Kinnunen. Kinnusen mukaan virasto pyrkii saamaan ennen kesälomia tiedon, mitkä kaikki kaavamuutosta halunneet tontit tulevat mukaan samaan alueen keskiosaa koskevaan kaavaan. Kinnusen arvio on seitsemän tonttia.

Alueella valmistellaan myös yksittäisten tonttien käyttötarkoituksen muutoksia. Gyldénintie 2:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on tulossa nähtäväksi marraskuussa 2018. Kaavan suunniteltu valmistumisaika on maaliskuu 2019. Särkiniementie 3:sta  on tulossa OAS jo elokuussa 2018 ja ensimmäinen lautakuntakäsittely on maaliskuussa 2019. Molempien kiinteistöjen käyttötarkoitus muuttuu asuinrakennukseksi.

Virasto on valmistellut Heikkilän aukio työohjelman ja sen pohjalta pyydetään maisemasuunnittelutoimistojen tarjoukset aukion muuttamiseksi puistoksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.  Heikkilänaukion asemakaavan muutos tulee samaan kaavaan ensimmäisten tonttien kanssa.

Asukkaat voivat ilmaista mielipiteensä OAS:sta heti, kun ne julkaistaan. Särkiniementie 3:n v. 1955 valmistunut kadunvarren rakennus tullaan suojelemaan kuten Vattuniemen suunnitteluperiaatteissa päätettiin.

Suunnitteluperiaatteet Katajaharjuun

Loppukesällä 2017 Katajaharjun ja läntisen Lauttasaaren tiettyjen alueilla rakennuskieltoa jatkettiin kahdella vuodella. Alueille käynnistetään suunnitteluperiaatteiden laadinta ennen rakennuskiellon umpeutumista.

Alueiden suunnittelusta vastaava Paula Kinnunen kertoo, että työ on tarkoitus tehdä kahdessa erässä siten, että Katajaharjun suunnitteluperiaatteet valmistuisivat keväällä 2019 ja länsiosan vuonna 2020. Työn eteneminen riippuu Kinnusen mukaan siitä, saadaanko asemakaavoitukseen lisäresursseja. Tarkoitus on muun muassa pitää samaan tapaan työpajoja kuin Vattuniemessä. Työpajojen aikatauluja ei ole vielä päätetty.