Myltsin peruskorjaus lähestyy

Luokkajakoja laitetaan uusiksi, kun alakoululaiset lähtevät tammikuussa väistötiloihin Vattuniemen ala-asteen kouluun. Myllykallion koulussa alkaa kaksi vuotta kestävä remontti.

Myllykallion koulun peruskorjaus alkaa tammikuussa. (Kuva: Katja Pesonen)

TEKSTI Katja Pesonen

Myllykallion koulun peruskorjaus alkaa tammikuussa. Silloin 22 perusopetusryhmää siirtyy Vattuniemen ala-asteen koulun tiloihin ja 22 ryhmää sijoittuu Myllykallion puolella sijaitseviin väistötiloihin.

Lauttasaaren ala-asteen koulun rehtori Satu Hakulinen kertoo, että 5.-6. luokkalaisten luokat säilyvät ennallaan, mutta muut luokat on jaettu uudestaan ja ryhmien jaossa on otettu huomioon uusi oppilaaksiottoalue. Syksyllä koulunsa aloittaneiden ekaluokkalaisten luokat on muodostettu uuden oppilaaksiottoalueen mukaan, mutta sen lisäksi nykyiset 2.-4.-luokkalaiset vanhempineen ovat saaneet valita, siirtyvätkö uuden oppilaaksiottoalueen mukaiseen kouluun vai jäävätkö Lauttasaaren ala-asteen koulun oppilaaksi. Niistä, jotka haluavat siirtyä Vattuniemen ala-asteen kouluun on muodostettu uudet luokat, jotka jatkavat Vattuniemessä remontin jälkeen. Lisäksi tammikuussa 2020 Vattuniemen kouluun siirtyvät väistöön kaikki 4. ja 5. luokkalaiset.

”Olemme halunneet jo tässä vaiheessa tehdä luokkajaon lasten ja vanhempien toiveiden mukaisesti, jotta uusille luokille jää aikaa ryhmäytyä uudelleen. Kun perusparannusvaihe on ohi, esimerkiksi Lauttasaaren ala-asteen oppilaaksiottoalueelle kuuluvat nelosluokkalaiset ovat jo kuudennella eikä heitä tuolloin tarvitse lähteä jakamaan uudelleen oppilaaksiottorajojen mukaisesti”, Hakulinen sanoo.

 

Myllykallion koulu on rakennettu vuosina 1954-55 ja se on peruskorjausiässä. Viime vuosina koululla on ilmennyt sisäilmaongelmia ja sädesienilöydöksiä, joten korjaus tulee enemmän kuin tarpeeseen. Tilat tehdään 530 oppilaalle. Lisätilaa saadaan remontoimalla nykyiset Lauttasaaren musiikkiopiston tilat koulukäyttöön. Näin kiinteistöön saadaan lisätilaa 55 lapselle. Tällä hetkellä oppilaita on koulussa 350 ja kun Lauttasaaren musiikkiopistolta saatiin lisätilaa syksystä, kokonaisuudessaan koululla on 424 oppilasta.

Peruskorjauksessa uusitaan talotekniset järjestelmät, korjataan vaurioituneet osat julkisivusta, parannetaan energiatehokkuutta sekä uusitaan ja korjataan ikkunoita, ovia, räystäsrakenteita ja vesikattovarusteita. Samalla korjataan kosteusvaurioituneet rakenteet ja tehdään uusi salaojitusjärjestelmä.

Rakennuksessa tehdään myös joitakin tilamuutoksia, joiden ansioista on mahdollista käyttää tiloja monipuolisesti koulupäivän jälkeen. Hedengrenin koulun tapaista avointa tilaa siellä ei tule olemaan, mutta tilojen helppokäyttöisyyttä lisätään muun muassa ovilla luokkien välillä, mikä mahdollistaa opettajien yhteistyön nykyistä vaivattomammin.

Lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät uusitaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ruokahuollon tilajärjestelyitä tehostetaan ja rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan.

Oppilaiden 50-luvun wc-tilat ajanmukaistetaan. Uudet wc-tilat on sijoitettu kerroksiin ja ne ovat yksittäisiä wc-tiloja. Yksittäiset wc-tilat voidaan pitää sukupuolineutraaleina. Lisäksi wc-tilojen määrä on tarkistettu niin että se vastaa määräyksiä. Liikuntaesteisten wc-tilat rakennetaan molempiin rakennuksiin maantasokerroksiin ja oppilashuollon tiloihin.

 

 

Myllykallion koulu

– Rakennettu 1954-55

– Arkkitehti Johan Sigfrid Sirén

– Koulun seinällä on taiteilija Olavi Valavuoren fresko. Kooltaan se on noin 6,5×2,8 m. Siitä järjestettiin ideakilpailu, jonka toiselle sijalle tuli Lauttasaaressakin asunut Unto Pusa.

– Siipirakennuksessa sijaitsi alun perin neuvola ja kirjasto. Vuodesta 1995 siinä on toiminut taiteen perusopetusta antava Lauttasaaren musiikkiopisto.

– Koulua ja siipirakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa.

– Peruskorjaushankkeeseen on vuosien 2018–2027 talousarviossa varattu 11 milj. euroa vuosille 2018–2022.