Myönteistä, kielteistä ja ihmetyksen aiheita – Koivusaaren kaava hioutuu

Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä perkaa Koivusaaren asemakaavaehdotuksen.

Leppäsaaren kanava sijaitsisi Koivusaaren eteläosassa, näkymä avomeren suuntaan. (Kuva: Arkkitehtitoimisto Sopanen–Svärd Oy)

TEKSTI Katri Penttinen

Koivusaaren asemakaavaehdotus on tulossa kaupunkiympäristölautakuntaan maalis-huhtikuussa 2020. Sen jälkeen ehdotus on nähtävillä ja kaavasta voi tehdä muistutuksia. Tarkistettu ehdotus olisi lautakunnassa marraskuussa 2020. Lopullisen hyväksynnän kaava saisi kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 aikana.

Kaupungin arvion mukaan asemakaava tulisi lainvoimaiseksi 2022 – 2023, jolloin myös meritäytöt ja ruoppaukset sekä katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaisivat. Talorakentaminen alkaisi kunnallistekniikan myötä, kaupunginkanslian arvion mukaan ensimmäiseksi rakennettaisiin uusi katu Länsiväylän viereen. Talorakentaminen alkaisi ensin Koivusaaren keski- ja eteläosassa. Keskiosan rakentaminen perustuu oletukseen Ikean tulosta. Sen suunnitteluvaraus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Asemakaavan perusratkaisut päätettiin jo osayleiskaavassa, joka tuli voimaan vuonna 2017. Alueelle suunnitellaan asuntoja 5000 asukkaalle. Työpaikkoja siellä olisi 2030 luvulla 3000–4000. Maata rakentamiselle saataisiin täyttämällä merta yli 20 hehtaarin alalta. Rakentaminen vaatii voimassa olevan asemakaavan lisäksi myös vesi- ja ympäristöluvat meritäyttöjä varten.

Lauttasaarelaiset saivat etukäteistietoa asemakaavaehdotuksesta Lauttasaari-Seuran asukastilaisuudessa 3.joulukuuta. Kaavoittajat pitivät Koivusaaren hyvinä puolina muun muassa sitä, että kaikki asunnot ja työpaikat ovat kävelyetäisyydellä metroasemasta, meri on läsnä kaikkialla ja että alueelle muodostuvat hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut. Myös harrastusmahdollisuudet olisivat monipuoliset.

Kaavaehdotuksessa suurin osa rannoista on pengerrettyjä. Luonnon rantaa olisi muun muassa Länsiväylän pohjoispuolella puistoksi jätettävällä alueella. Eteläkärjen suojeltu rantaniitty säilyisi.  

Vahvuudet, heikkoudet, kehittämisen kohteet

Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä listasi asemakaavaehdotuksen vahvuuksia ja heikkouksia.  Koska alueella on voimassa oleva osayleiskaava, tässä ei oteta kantaa lauttasaarelaisten vastustamiin meritäyttöihin, vaan sitä koskeva ratkaisu tehdään vesi- ja ympäristöluvassa.

MYÖNTEISTÄ

 • Suunnitelma muistuttaa nyt enemmän alkuperäistä kilpailuvoittajaa kuin välivaiheen suunnitelmat.
 • Saaren ympäri kiertävä kevyenliikenteen rantareitti.
 • Tilat koko ala-asteelle aiemman 1-2 luokkien lisäksi.
 • Ikean yhteyteen voin syntyä monipuolisia palveluita
 • Rakennusten korkeus säilyy pääosin puuston korkeudella.
 • Purjehdusseura NJK:n toimintaedellytykset ovat parantuneet.
 • Viherkatot ja muut ehdotetut keinot hulevesien valumisen hidastamiseen.
 • Ehdotetut päästöttömät energian tuotantotavat kuten merivesilämpö.

KIELTEISTÄ JA KEHITETTÄVÄÄ

 • Rakentaminen suunniteltu siten, että avoimet merinäkymät Länsiväylältä sulkeutuvat
 • Luonnonrantoja ei ole säilytetty tarpeeksi.
 • Koivusaaren eteläosassa meren rantaa kiertävä rakennusmassa on kuin linnoitusmuuri. Muurimaisen vaikutelman rikkomiseen ja korkeuteen tulee kiinnittää huomiota.
 • Liikenneratkaisu on epäonnistunut. Se ruuhkauttaa Lauttasaaren liikennettä Lemissaaren risteyksessä ja lisää ajomatkoja. Katajaharjun liittymää ei pidä poistaa.
 • Varmistettava, että Ikean rakentaminen ei lisää liikennettä.
 • Myös vesiliikenne tulee ottaa huomioon rakentamalla julkinen laituri Koivusaaren metroasemalle.
 • Koivusaaressa olevia venekerhoja ei ole kohdeltu tasapuolisesti. Koivusaaren Pursiseura ainakaan ei ole saanut talvisäilytystiloja.
 • Alueelle tulee kaavoittaa tilat terveyskeskukselle.
 • Koululle ja päiväkodille tulee varata riittävät ulkoliikuntatilat.
 • Lumenläjitykseen tulee varata tila.

IHMETYKSEN AIHEITA

 • Miksi tavallinen uimalaituri ei riitä, vaan tarvitaan erillinen uimalarakennelma veden päälle?
 • Suunnitelma tehdä kaksi vesialuetta rikastuttamaan täyttöalueen vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta on viherpesua ja turha.