Myrsky Ankkalammessa

Ankkalampi-päiväkotiketjun yksi piste Lauttasaaressa jouduttiin sulkemaan ja kaksi muuta on tutkinnassa.

TEKSTI Katja Pesonen

Yksityisen päiväkotiketjun Ankkalammen toimet ovat parhaillaan tarkkailun alla. Lauttasaaressa on neljä Ankkalammen päiväkotia: Bamse Ankas Språkbad Katajaharjussa, Tallbergin vanhassa huvilassa Biebossa Kotkavuorella ja kaksi Vattuniemessä. Viides Vattu2 osoitteessa Vattuniemenkatu 17 jouduttiin sulkemaan 31. tammikuuta, koska sillä ei ollut asianmukaisia lupia.

Ankkalammella on Helsingissä viisitoista päiväkotia, joissa on syksyn tietojen mukaan kokonaisuudessaan 408 lasta. Nyt päiväkodeista kymmenen on paljastunut luvattomiksi. Kaksi niistä sijaitsee Lauttasaaressa osoitteissa Melkonkatu 11 ja 15. Melkonkatu 11:sta on hoidossa kahdeksan lasta, Melkonkatu 15:ssa lapsia on kaksitoista. Vattu2:ssa lapsia oli hoidossa kuusitoista.

Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä kertoo, että kummastakin Melkonkadun päiväkodista puuttuu rakennuslupa käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

”Luvan ehtona olevia suunnitelmia ei ole tehty tai viimeistelty, eikä rakennusvalvonnassa tiedetä, mitä muutoksia tiloissa on toteutettu ja mitä olisi tarve vielä tehdä. Tiloista puuttuu myös lopullinen loppukatselmus, joka tulee olla tehtynä ennen kuin tilan voi ottaa käyttöön”, hän sanoo.

Melkonkatu 11:sta tiloille ei ole haettu rakennuslupaa lainkaan, joten rakennusvalvonta ei voi tietää, mitä muutoksia tiloissa on tehty tai onko tila terveellinen ja turvallinen lapsille. Melkonkatu 15:sta taas on jätetty 20. tammikuuta 2019 hakemus Lupapiste-palveluun, mutta suunnitelmat ja asiakirjat ovat vielä puutteellisia.

 

Ovatko Melkonkadun päiväkodit lakkauttamisuhan alla? Kivelä kertoo, että Ankkalammelle alettiin syyskuussa lähettää selvityspyyntöjä sen eri kohteiden tilanteesta.

”Jos lupahakemuksia ei saada tai niitä ei viimeistellä niin, että luvan voi myöntää, on uhka olemassa.”

Joihinkin Ankkalammen päiväkoteihin on annettu määräyksiä tietyistä muutoksista, mutta yrittäjä ei ole näitä tehnyt. Kivelän mukaan tämä ei kuitenkaan koske Melkonkadun päiväkoteja.

”Rakennusvalvonnassa kohteiden tilanteesta on ensin pyydetty selvitystä ja sen jälkeen on lähetetty tarkastuslausunto, jossa muun muassa kehotetaan lopettamaan tilojen luvaton käyttö. Lupaa on haettu tämä jälkeen niihin tiloihin, jotka ovat osoitteessa Melkonkatu 15”, Kivelä selventää.

Vielä ei voi sanoa, voiko Ankkalammen yrittäjä joutua lopettamaan koko ammatinharjoittamisen. Kivelän mukaan kaupunki selvittää tapauksen kokonaiskuvaa.

Kaupunki on itsekin hämmästynyt siitä, että Ankkalampi on voinut toimia ilman lupia. Kyse kun ei ole ollut mistään salaisista päiväkodeista vaan ne ovat saaneet kaupungilta kuitenkin jonkinlaisen siunauksen toiminnalleen. Kaupunki selvittää parhaillaan omia prosessejaan saadakseen selville, miten näin on voinut käydä. Selvityksessä käydään läpi sekä kaupungin sisäisen tiedonkulun ja vastuunjaon tilanne että puutteelliset prosessit. Kaupunki on jo tarkentanut lupaprosessiaan niin, että päiväkotitoimintaa ei voida käynnistää ennen kuin kaikki asiaan kuuluvat luvat ovat kunnossa.