OmaStadi-äänestys käynnissä – katso kehitysehdotukset Lauttasaareen

OmaStadi-kehitysehdotuksia voi äänestää lokakuun loppuun asti. Kaupunki toteuttaa ehdotuksista eniten ääniä saaneet. Esittelemme Lauttasaarta koskevat ehdotukset.

TEKSTI Pete Suhonen

Äänestys Omastadi-hankkeen kehitysehdotuksista on käynnissä.  Kaupunkilaisten kehitysideoiden toteuttamiseen on jaossa kaikkiaan 4,4 miljoonaa euroa. Noin 0,65 miljoonaa euroa osoitetaan eteläisen Helsingin alueelle, jossa Lauttasaarikin sijaitsee. Eteläisessä Helsingissä äänestettävänä on 42 suunnitelmaa. Koko kaupunkia koskevia suunnitelmia on 66 ja niihin on käytettävissä 880 000 euroa

Suoraan Lauttasaarta koskevia kehitysideoita äänestyksessä on neljä: Pajalahden tekonurmi ja valaistus, Uimalaituri Vattuniemeen, Lauttasaaren rantaraitin opasteet, sekä Lauttasaaren leikkipaikkojen kasvojen kohotus. Lisäksi koko kaupunkia koskevissa ehdotuksissa on idea kaksikielisyyskoordinaattorista. Ehdotus osoitettiin alunperin juuri Lauttasaareen.

Kaupunki on laskenut jokaiselle ehdotukselle kustannusarvion. Äänestystilanteessa äänestäjä voi allokoida suurpiirinsä ja koko Helsingin budjetin haluamiinsa kohteisiin – käytännössä siis äänestää niin monta kehitysehdotusta kuin haluaa, kunnes budjetti täyttyy.

 

Nämä ehdolla Lauttasaareen

 

UIMALAITURI LAUTTASAAREN VATTUNIEMEEN

Tiivistelmä: Turvallinen uimalaituri Lauttasaaren Ryssänkärjen kallioille. Paikalla oli 1930-luvulla rakennettu uimalaituri, mutta sen tuhouduttua poikkeuksellisissa sääolosuhteissa noin 20 vuotta sitten uutta ei ole rakennettu tilalle. Uintia kuitenkin harrastetaan Ryssänkärjen kallioilla aktiivisesti, joten kunnollisen laiturin puute on turvallisuusriski. Kustannusarvio: 300 000 e

PAJALAHDEN KENTÄLLE TEKONURMI JA VALAISTUS

Tiivistelmä: Pajalahden kentän päällystäminen tekonurmella ja valaistuksen kehittäminen. Kenttä palvelisi nykyistä hiekkakenttää paremmin päivisin ala-asteen oppilaita, päiväkotilapsia sekä ruuhkaisen Pyrkän iltapäivä-, ilta- ja -viikonloppukäyttäjiä, lajista riippumatta.  Kustannusarvio: 570 000 e

LAUTTASAAREN RANTARAITTI

Tiivistelmä: Lauttasaaren ympäri kulkeva kevyen liikenteen väylä “rantaraitti” varustetaan opasteilla, jotka kertovat alueen historia- ja luontokohteista. Reitin alkupisteissä on kartta reitistä kohteineen. Liikkuminen ohjataan kestävällä tavalla luonto- ja historiallisia arvoja kunnioittaen. Kustannusarvio: 155 000 e

LAUTTASAAREN LEIKKIPAIKKOJEN FACE-LIFT

Tiivistelmä: Kuluneiden leikkipaikkojen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Katajaharjussa ja Hevosenkenkäpuistossa. Lisää istumapaikkoja, tekemistä, valoa ja iloa kaikenikäisille. Kustannusarvio: 330 000 e

KAKSIKIELISYYSKOORDINAATTORI 

Tiivistelmä: Kaksikielisyyskoordinaattori luo yhteyksiä suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden välille Helsingin eri kaupunginosien arjessa. Kaksikielisen ympäristön vahvistaminen auttaa toiminnallisen kielitaidon kehittämistä molemmissa kotimaisissa kielissä ja ehkäistään ennakkoluulojen syntymistä. Ehdotusta äänestetään koko Helsinkiä koskevien hankkeiden joukossa.

 

Äänestä verkossa tai Oodissa

Jokainen 12 vuotta tänä vuonna täyttävä ja sitä vanhempi helsinkiläinen saa äänestää valitsemansa suurpiirin lisäksi koko kaupungin suunnitelmia lokakuun ajan. OmaStadi.hel.fi –sivustolla äänestäjää pyydetään tunnistautumaan mobiilivarmennetta ja pankkitunnuksia hyödyntäen. Peruskoululaiset (6.-9. luokkalaiset) voivat äänestää käyttämällä Wilma -tunnuksia. Äänestää voi myös kuvallisella henkilötodistuksella 1.–31.10.2019  ma–to klo 9–18, pe klo 10-18 kirjasto Oodissa (Helsinki-info). Äänestysaikaa on lokakuun loppuun asti.